Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Tο καλύτερο δώρο ... ένα βιβλίο !''Τό καλύτερο δώρο είναι τό βιβλίο. Τό καλό βιβλίο διώχνει τήν κρίση, διότι προσφέρει ...κρίση καί στοχασμό.''
Σ.ΚΑΡΓΑΚΟΣ