Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Πλούταρχος. Ερωτικός. Ερωτικές διηγήσεις.


Μεταξύ άλλων θεών, στην αρχαία Ελλάδα ο Έρωτας είναι θεός. Γιατί; Αυτό είναι το πρωταρχικό ερώτημα. Ο "Ερωτικός" του Πλουτάρχου είναι από τα κείμενα που δίνουν την απάντηση. Φιλοσοφικός διάλογος, μοιάζει με τους διαλόγους του Σωκράτη και όπως και σ' εκείνους, για να βρει κανείς τον πυρήνα της συζήτησης, πρέπει να διακρίνει τις στιχομυθίες το φιλοσοφικό λόγο, πρέπει να στοχεύσει σωστά μέσα στο διάλογο. Σ’αυτό τον τόμο, ο συγγραφέας αναπτύσσει με διαλογική μορφή τις απόψεις του για τον έρωτα, που αναμφίβολα βρίσκει τη δικαίωση του στο άλλο φύλο και στο γάμο. Στις «ερωτικές διηγήσεις» αναφέρονται ισχυροί έρωτες ποικίλων αποχρώσεων που συντηρούσε η παράδοση στη Βοιωτία από τα αρχαιότατα χρόνια.
περιεχόμενα:

1. Ο βίος του Πλουτάρχου 9-12
2. Κατάλογος των έργων του 13-24
3. Βιβλιογραφία 25-26
4. Προλογικά Ι.Σ. Χριστοδούλου 27-38
5. Πρόσωπα του διαλόγου 41-42
6. Ερωτικός, Κείμενο-Μετάφραση 43-214
7. Ερωτικές Διηγήσεις, Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια 307-400
8. Έργα του ίδιου συγγραφέα 401-402.

Το βιβλίο''Πλούταρχος. Ερωτικός. Ερωτικές διηγήσεις.''μπορείτε να το βρείτε εδώ