Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Η ψυχολογία των επαναστάσεων


Συγγραφέας : Le Bon Gustave

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται όχι μόνο από πλήθος ανακαλύψεων αλλά και από αναθεωρήσεις σε πολλές πλευρές της γνώσης. Σήμερα, η επιστήμη παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα αμετάκλητο συμπέρασμα για την πρωταρχική αιτία των φαινομένων. Έτσι, μία – μία οι παλιές θεωρίες αρχίζουν να καταρρίπτονται. Στο παρελθόν, η ύλη αποτελούσε την αιώνια και ακατάλυτη βάση του σύμπαντος. Αλλά στις μέρες μας που οι κανόνες της μηχανικής καταρρέουν, ο υλικός κόσμος είναι μόνο ένα σύνολο από πρόσκαιρες δυνάμεις που συναρμόστηκαν για να εξυπηρετήσουν βραχύβιους στόχους. Και απ’ αυτή την καθολική επανεκτίμηση δεν θα μπορούσε ασφαλώς να ξεφύγει η ιστορία, παρόλο που, καθώς βασίζεται κυρίως σε εικασίες, απαλλάσσεται από την πολύ αυστηρή κριτική. Τα ιστορικά γεγονότα που θεωρούνταν ως τεκμηριωμένα, τώρα επανεξετάζονται και δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε για καμία χρονική περίοδο με απόλυτη βεβαιότητα.