Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Σπαρτιατικό δίκαιο


Οι Σπαρτιάτες είναι ονομαστοί για την αυστηρότητα τω νόμων τους, καθώς και για την υπακοή τους σ' αυτούς. Όμως, είναι δύσκολο να ανακαλύψει κανείς ακριβώς τι ήταν αυτοί οι νόμοι, πολλοί απ' αυτούς ήταν άγραφοι και οι μαρτυρίες γι' αυτούς δεν είναι μόνο ελλιπείς αλλά και αμφισβητούμενες. Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη προσπάθεια για να δοθεί μια συνοπτική έκθεση του δικαίου της Σπάρτης. Οι κοινωνικές τάξεις στη Σπάρτη, η στρατιωτική αγωγή των παιδιών και των νέων, ο γάμος και η θέση της γυναίκας, η γαιοκτησία και το δίκαιο διαδοχής, οι διαδικασίες για εκδίκαση και επιβολή ποινής είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται ο συγγραφέας του βιβλίου. Η εικόνα ενός πρώιμου νομικού συστήματος, που προκύπτει απο την έρευνα, είναι μια συμβολή τόσο στη σπουδή της Ελληνικής Κοινωνίας, όσο και στην ιστορία του δικαίου.