Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1840-41

  • Εκδότης:ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΗΣ
  • Αριθμός σελίδων:218
  • Πρόλογος:ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • Επιμέλεια:ΜΠΕΝΑΚΗΣ Γ. ΛΙΝΟΣ

  • Περιεχόμενα
Προλεγόμενα του ακαδημαϊκού Ε. Μουτσοπούλου
Πρόλογος
Εισαγωγή
Κεφάλαιο Α΄.
α. Ο κάτοχος του χειρογράφου αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Αλιπράντης
β. Γενική περιγραφή του χειρογράφου
γ. Η γλώσσα του χειρογράφου
Κεφάλαιο Β΄. Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας στα Επτάνησα
Κεφάλαιο Γ΄. Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία
Κεφάλαιο Δ΄. Οι καθηγητές της Φιλοσοφίας
Κεφάλαιο Ε΄. Τα "Μαθήματα Φιλοσοφίας" του Ανδρέα Κάλβου (1840-41)
Κεφάλαιο ΣΤ΄. Ανάλυση και σχολιασμός του τρόπου διδασκαλίας του Κάλβου
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Τεχνικές Παρατηρήσεις για την έκδοση των Μαθημάτων
Τα Μαθήματα Φιλοσοφίας 1840-1841
Ευρετήριο ιδιωματικών λέξεων
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο τόπων