Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Με την τοκογλυφία (Άσμα 45), του Ezra Weston Loomis Pound

With Usura (Canto XLV), του Ezra Weston Loomis Pound
With usura hath no man a house of good stone
each block cut smooth and well fitting that design might cover their face,
with usura
hath no man a painted paradise on his church wall
harpes et luthes
or where virgin receiveth message
and halo projects from incision,
with usura
seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines
no picture is made to endure nor to live with
but it is made to sell and sell quickly
with usura, sin against nature,
is thy bread ever more of stale rags
is thy bread dry as paper
with no mountain wheat, no strong flour
with usura the line grows thick
with usura is no clear demarcation
and no man can find site for his dwelling
stone cutter is kept from his stone
weaver is kept from his loom
WITH USURA
wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the maid’s hand
and stoppeth the spinner’s cunning. Pietro Lombardo
came not by usura
Duccio came not by usura nor Pier della Francesca; Zuan Bellin’ not by usura
nor was “La Calunnia” painted.
Came not by usura Angelico; came not Ambrogio Praedis,
Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit.
Not by usura St. Trophime
Not by usura Saint Hilaire,
Usura rusteth the chisel
It rusteth the craft and the craftsman
It gnaweth the thread in the loom
None learneth to weave gold in her pattern;
Azure hath a canker by usura; cramoisi is unbroidered
Emerald findeth no Memling
Usura stayeth the young man’s courting
It hath brought the young bride and her bridegroom
CONTRA NATURAM
They have brought whores for Eleusis
Corpses are set to banquet
at behest of usura.

Με την τοκογλυφία (Άσμα 45), του Ezra Weston Loomis Pound
Με την τοκογλυφία ο άνθρωπος δεν έχει σπίτι γερό
με κάθε πέτρα λαξεμένη και καλά τοποθετημένη
έτσι ώστε ένα σχέδιο να μπορεί να στολίσει την πρόσοψή του,
με την τοκογλυφία
κανείς δεν έχει ζωγραφιστό παράδεισο στον τοίχο του ναού του
άρπες και λαούτα
ή τον ευαγγελισμό της παρθένου
και φωτοστέφανο να προβάλλει απ΄ τη χαραγματιά,
με την τοκογλυφία
κανείς δεν βλέπει τον Gonzaga
με τους διαδόχους και τις παλλακίδες του
κανένας πίνακας δε γίνεται να διαρκέσει ή να ζήσει,
γίνεται μόνο για να πουληθεί,
και μάλιστα γρήγορα,
με την τοκογλυφία, αμάρτημα κατά της φύσης,
είναι το ψωμί σου ακόμα πιο μπαγιάτικο
είναι το ψωμί ξερό σα χαρτί,
χωρίς πληθώρα από σιτάρι, χωρίς σκληρό αλεύρι
με την τοκογλυφία η γραμμή γίνεται παχιά
με την τοκογλυφία δεν υπάρχουν σαφείς διαχωρισμοί
και κανείς δε βρίσκει μέρος για να κατοικήσει.
Ο λιθοξόος απομακρύνεται από την πέτρα του
ο υφαντής απομακρύνεται από τον αργαλειό του
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
δεν έρχεται μαλλί στην αγορά
τα πρόβατα δε φέρνουν κέρδος με την τοκογλυφία.
Η τοκογλυφία είναι μάστιγα , η τοκογλυφία
στομώνει τη βελόνα στο χέρι της κυράς
και βάζει φραγμό στην ικανότητα του υφαντή.
Ο Pietro Lombardo δεν προέκυψε από την τοκογλυφία
Ο Duccio δεν προέκυψε από την τοκογλυφία
ούτε ο Pier della Francesca,
ο Bellini δεν προέκυψε από την τοκογλυφία
ούτε και ζωγραφίστηκε απ’ αυτήν “Η Συκοφαντία”.
Ο Angelico δεν προέκυψε από την τοκογλυφία,
ούτε ο Ambrogio Praedis.
Ουτ΄ εκκλησιά με λαξευμένη πέτρα
και χαραγμένη την επιγραφή “Αδάμ εποίει”.
Ούτε ο St. Trophime από την τοκογλυφία.
Ούτε ο Saint Hilaire από την τοκογλυφία.
Η τοκογλυφία διαβρώνει τη σμίλη .
Διαβρώνει την τέχνη και τον τεχνίτη.
Κατατρώγει το νήμα στον αργαλειό
Καμιά δεν έμαθε να φτιάχνει χρυσοκεντητά
Το γαλανό είναι πληγωμένο από την τοκογλυφία,
και τo άλικο μένει ακέντητο.
Το σμαράγδι δε βρίσκει κανέναν Memling
Η τοκογλυφία σταματά την ερωτοτροπία του νέου
Έφερε ανάμεσα στη νεαρή νύφη και τον άντρα της
ΤΟ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ
Έφεραν πόρνες για την Ελευσίνα
Πτώματα στήθηκαν στο συμπόσιο
κατ΄ εντολήν της τοκογλυφίας

thulebooks.gr