Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Brown C. Harry 
Εκδόσεις: Ελεύθερη Σκέψις 
Σελίδες: 64 

Σήμερα εμφανίζονται στα  μάτια  όλων  μας  τα ανατρεπτικά απο-
τελέσματα της Επαναστάσεως. Η σημερινή κατάσταση είναι το σημείο στο οποίο κατέληξε η επανάστασις. Οι εγκυκλοπαιδισταί, οι μασσώνοι, οι Φωτισμένοι είχαν στόχο την αποσύνθεση ενόψει ενός «Οικουμενικού Κράτους»: Βάσει του προγράμματος αυτού οι φορείς της υπονομεύσεως προετοίμασαν την Γαλλική επανάσταση και τις μετέπειτα ιμπεριαλιστικές – μασσωνικές επαναστάσεις.