Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑ


ΔΩΔΩΝΗ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Β. ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 
1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
2. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 
3. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 
4. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ 
5. ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
6. Η ΔΩΔΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
7. ΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ 
8. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 
Γ. ΤΟ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
1. Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
2. Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
3. ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ - Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 
4. ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
5. Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ 
6. Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΑΧΕΡΩΝ» ΚΑΙ «ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ 
Δ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ