Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝΤα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της φυλής είναι τόσο μόνιμα, όσο μόνιμα είναι και τα φυσικά της εξωτερικά χαρακτηριστικά… μεταμορφώνονται μόνον από τις κληρονομικές επισωρεύσεις πολλών αιώνων. 

Κοντά στα μόνιμα και κληρονομικά χαρακτηριστικά των οποίων η ένωσις αποτελεί την πνευματική ιδιοσύνθεσι και ιδιοσυστασία μιας φυλής, έρχονται να προστεθούν συν τω χρόνω δευτερεύοντα στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται από τις διάφορες μεταβολές του περιβάλλοντος. Αυτά τα δευτερεύοντα στοιχεία, επειδή ανανεώνονται ακατάπαυστα, επιτρέπουν στη φυλή να έχει μια φαινομενική μεταβλητότητα, αρκούντως εκτεταμένη. 

Η πνευματική ιδιοσύνθεσις μιας φυλής αντιπροσωπεύει όχι μόνο το σύνολο των ζωντανών ανθρώπων, οι οποίοι την συγκροτούν, αλλά προ πάντων αντιπροσωπεύει όλους τους προγόνους οι οποίοι συνέβαλαν στην διαμόρφωσί της. Τον πρωτεύοντα και επικρατέστερο ρόλο για την ύπαρξη ενός έθνους διαδραματίζουν οι Νεκροί και όχι οι Ζωντανοί. Είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν την Ηθική του, καθώς και τα αόρατα και ασυνείδητα ελατήρια της συμπεριφοράς και διαγωγής του. 

Οι τεράστιες φυσικές διαφορές ή παραλλαγές, οι οποίες δημιουργούν τον καταμερισμό των διαφόρων ανθρώπινων φυλών, συνοδεύονται πάντα από ψυχολογικές διαφορές, καθόλου λιγότερο σημαντικές. Όταν συγκρίνει κανείς τα «μέσα στοιχεία» από κάθε φυλή, τότε οι μεταξύ τους διανοητικές διαφορές φαίνονται να είναι ελάχιστες, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Αλλά αμέσως όταν θελήσει κανείς να συγκρίνει τα προεξάρχοντα στοιχεία κάθε φυλής, διαπιστώνονται τεράστιες και αγεφύρωτες διαφορές. Τότε αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι εκείνο που ξεχωρίζει τις ανώτερες από τις κατώτερες φυλές είναι το ότι οι πρώτες έχουν έναν ωρισμένον αριθμό αναπτυγμένων εγκεφάλων, ενώ οι κατώτερες δεν έχουν καθόλου ανάλογες περιπτώσεις. 

Τα άτομα τα οποία αποτελούν τις κατώτερες φυλές παρουσιάζουν αναμεταξύ τους μια καταφανέστατη ισότητα. Όσο όμως οι φυλές ανέρχονται στην κλίμακα του πολιτισμού, τα μέλη τους παρουσιάζουν μια τάση να διαφοροποιούνται και να διακρίνονται μεταξύ τους όλο και περισσότερο. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του πολιτισμού, είναι να ανισοποιεί τα άτομα και τις φυλές. Επομένως οι λαοί δεν βαδίζουν προς την ισότητα, αλλά προχωρούν με γρήγορο βήμα προς μια αυξανόμενη ανισότητα.