Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑΟ συμβολισμός της στη θεία λειτουργία

[...]Κινούμενος μέσα στα αυστηρά πλαίσια της ψυχολογικής έρευνας, ο Κ. Γκ. Γιουνγκ διερευνά την ιδέα της θυσίας στη θεία λειτουργία και παρατηρεί τις ομοιότητες ή τις διαφορές που παρουσιάζει σε σχέση με αρχαιότερες λατρείες και μυστηριακά ρεύματα, πλέκοντας ένα αριστοτέχνημα ακαδημαϊκής μελέτης και εναγώνιας αναζήτησης του Υπέρτατου Όντος.