Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΗ Γυναίκα στην Αρχαία Σπάρτη... Δεν είναι μία. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές «φιλοσοφίες». Την Μυκηναία Λάκαινα, την Γυναίκα της Αχαϊκής Σπάρτης και την Γυναίκα της Δωρικής Σπάρτης. 

Η Γυναίκα της Μυκηναϊκής Σπάρτης έτρεφε μακριά κόμη, βαφόταν, φορούσε κοσμήματα και ενδύματα πολυτελή ( ανάλογα πάντα με τη κοινωνική της θέση), έγνεθε και ύφαινε υπέροχα, καθοδηγούσε τις δούλες της, φρόντιζε τα παιδιά της, τον σύζυγο της και εν γένει τα του οίκου της. 

Η Γυναίκα της Δωρικής Σπάρτης, εν προκειμένω η Σπαρτάτισσα του «ταν ή επί τας», γέννημα της Πολιτείας του Λυκούργου, και είναι εκείνη στην οποία η παρούσα «Ιστορική Μελέτη» κυρίως επικεντρώνεται. 

Χωρίς στολισμό και φτιασίδια, βραχύλογη και ρωμαλέα, μακρυμαλλούσα και με κοντόν χιτώνα η κόρη, ενώ με μαλλιά κοντά και μακρύν χιτώνα η ύπανδρη, αθλητική και με φυσικήν αιδώ. 

Και, η θέση της, είναι μοναδική στον Αρχαίον Κόσμο. Ιδιάζουσα και κοινωνικά σημαντική. Με εντυπωσιακήν ελευθερίαν, πλην όμως παραμένει, ως έναν βαθμόν, ανελεύθερη στον τομέα επιλογής συντρόφου ( σεξουαλικών σχέσεων ), και τούτο διότι καθήκον της πρώτιστο είναι η τεκνοποιϊα. 

Να γεννάει τον άνδρα της Σπάρτης – το αδιαπραγμάτευτο καθήκον της.

Περιεχόμενα

Η Γυναίκα της Αχαϊκής Σπάρτης
Κάθοδος των Δωριέων-Ηρακλειδών στην Πελοπόννησο
-Σκοτεινοί Χρόνοι
Δωρική Σπάρτη
Η Γυναίκα της Δωρικής Σπάρτης
-Άθληση των νεανίδων
-Γυμνότητα των νεανίδων
-Μόρφωση των νεανίδων
-Εορτές - και άλλες, από τις κυριότερες, όπου χόρευαν παρθένες και γυναίκες της Σπάρτης
-Έρωτας - Γάμος - Προίκα
-Μοιχεία - Πορνεία
-Τεκνοποιΐα
-Ένδυση - Καλλωπισμός - Στολισμός
-Εμφάνιση
-Κατοικία - Επίπλωση - Διακόσμηση
-Καθήκοντα - Υποχρεώσεις της Γυναίκας της Σπάρτης
-Κληρονομιά - Κλήρος
-Ολυμπιονίκες Σπαρτιάτισσες
-Ποιήτριες Σπαρτιάτισσες
-Ταφή Γυναικών
-Γενναιότητα - Ήθος - Φρόνημα
-Άλλες, ονομαστές, Γυναίκες της Σπάρτης
-Ονόματα και άλλων Γυναικών της Σπάρτης
Επίμετρο
Κείμενα επεξηγηματικά Έγχρωμων Εικόνων
Κείμενα επεξηγηματικά Ασπρόμαυρων Εικόνων
Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα