Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Οι Χάζαροι, ένας τουρκικός λαός, αυτονομούνται και αναπτύσσονται μετά το 650 μ.Χ. στα βόρεια και ανατολικά του Καυκάσου, μεταξύ της Κασπίας θάλασσας, της οροσειράς των Ουραλίων και του ποταμού Δον. Στα επόμενα εκατόν πενήντα έτη κατόρθωσαν να γίνουν η κυρίαρχη δύναμη βορείως του Ευξείνου Πόντου, φθάνοντας μέχρι το Κίεβο και υποτάσσοντας πολλούς μικρότερους νομαδικούς λαούς. Η αυτοκρατορία τους επί εκατό και πλέον έτη αντιστάθηκε στις σφοδρές επιδρομές των Αράβων από το νότιο Καύκασο. Οι σχέσεις που ανέπτυξαν οι Χάζαροι με το Βυζάντιο πέρασαν από διάφορες φάσεις: ειρηνικής συνύπαρξης, συμμαχιών και συνεργασίας, αλλά και ανταγωνισμού, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. 

Η πτώση τους το 965 από τους Ρως του Κιέβου είχε μεσοπρόθεσμα δυσμενέστατες συνέπειες για τους Βυζαντινούς στα ανατολικά τους σύνορα. Διατρέχοντας τους τέσσερις και πλέον αιώνες της ιστορικής παρουσίας τους, με αναγκαίες αναγωγές όμως που φθάνουν μέχρι τον 9ο αι. π.Χ., μελετάται το μωσαϊκό των θρησκευτικών πεποιθήσεων των λαών που προϋπήρξαν στις περιοχές εκείνες, φαινόμενα παγανισμού, δενδρολατρίας και σιβηρικού σαμανισμού. Η παρουσία του Ιουδαϊσμού από τον 1ο αι. π.Χ., του Χριστιανισμού από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους και του Ισλάμ από τον 7ο αι. συνετέλεσε καίρια σε μιά σειρά από κοινωνικές, πολιτικές και κυρίως πολιτισμικές ζυμώσεις, που δημιούργησαν τις νομαδικές κοινωνίες μετά τον 11ο αι., προδρόμους εν πολλοίς, της σημερινής πραγματικότητας σ' αυτές τις περιοχές του πλανήτη.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΖΑΡΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΑΖΑΡΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΑΖΑΡΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 10ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΜΕΡΟΣ Β: ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΖΑΡΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΚΑΥΚΑΣΟ. ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΖΑΡΟΥΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΕΣ