Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 750-192 π.Χ.H συνηθισµένη εικόνα που έχει κανείς για τη Σπάρτη είναι αυτή της πόλης-στρατοπέδου, όπου σε µια ατµόσφαιρα λιτότητας οι Σπαρτιάτες εξασκούνταν καθηµερινά στην τέχνη του πολέµου. H πραγµατικότητα ήταν πιο περίπλοκη: οι οικονοµικές διαφορές δεν απουσίαζαν από τη Σπάρτη, ενώ η λιτότητα δεν ήταν τόσο αυστηρή και διατηρήθηκε για σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Eπιπλέον, η Σπάρτη έχει να επιδείξει αξιοζήλευτες επιτυχίες στη διεθνή πολιτική, καθώς επί σειρά αιώνων ήταν σχεδόν αδιάκοπα το ισχυρότερο κράτος στον ελλαδικό χώρο. Aκόµη σηµαντικότερο, αυτό συνέβαινε παρότι ο πληθυσµός των Σπαρτιατών µειωνόταν δραµατικά και αντίπαλες προς τη Σπάρτη δυνάµεις αναδύονταν συνεχώς.

Περιεχόμενα:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εισαγωγή
Οι αρχές του πολιτικού ρεαλισµού
Η έννοια της στρατηγικής
Η χρήση της ιστορίας στη διεθνολογική και στρατηγική ανάλυση
Η µελέτη της σπαρτιατικής υψηλής στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΦΑΣΗ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ (750-560)

Ιστορική επισκόπηση
Οι εσωτερικές δοµές της Σπάρτης
Το διεθνές περιβάλλον της Σπάρτης
Ο Πρώτος Μεσσηνιακός Πόλεµος
Η εσωτερική κρίση και οι µεταρρυθµίσεις του «Λυκούργου»
Η σύγκρουση µε το Άργος και ο Δεύτερος Μεσσηνιακός Πόλεµος
Μετά τον Δεύτερο Μεσσηνιακό Πόλεµο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΦΑΣΗ 2: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ (560-490)

Ιστορική επισκόπηση
Οι εσωτερικές δοµές της Σπάρτης
Η σπαρτιατική κοινωνία
Το πολιτικό σύστηµα της Σπάρτης και η σπαρτιατική υψηλή στρατηγική
Χίλων ο Λακεδαιµόνιος: µία συνολική υψηλή στρατηγική
Κλεοµένης Α΄: Χίλων σε νέα έκδοση
Προς τους Μηδικούς Πολέµους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΦΑΣΗ 3: ΠΡΟΚΛΗΣΗ (490-404)

Ιστορική επισκόπηση
Οι Μηδικοί Πόλεµοι
Σε αναζήτηση στρατηγικής
Η σύγκρουση µε την Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΦΑΣΗ 4: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (404-369)

Ιστορική επισκόπηση
Η Σπάρτη µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο: εσωτερικές δοµές και διεθνές περιβάλλον
Η δηµιουργία της σπαρτιατικής αυτοκρατορίας
Η σύγκρουση µε την Περσία
Ο Κορινθιακός Πόλεµος
Από την Ανταλκίδειο Ειρήνη έως τη µάχη στα Λεύκτρα
Μετά τα Λεύκτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΦΑΣΗ 5: ΑΦΑΝΕΙΑ (369-244)

Ιστορική επισκόπηση
Οι εσωτερικές δοµές και το διεθνές περιβάλλον της Σπάρτης
Η σπαρτιατική υψηλή στρατηγική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΦΑΣΗ 6: ΑΝΑΛΑΜΠΗ (244-192)

Ιστορική επισκόπηση
Άγης Δ΄ και Κλεοµένης Γ΄: η παράδοση του «Λυκούργου»
Νάβης: η εκ βάθρων αλλαγή των εσωτερικών δοµών