Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΤο βιβλίον-σταθμός που ξαναγράφει, με κατά τρόπον παραδοσιακόν και επαναστατικόν συνάμα, την Προϊστορίαν. Τούτο έχον ως οδηγόν τας απόψεις των Κλασσικών, και ιδίως τον πλατωνικόν Τίμαιον, καταρρίπτει τον μύθον της βραχείας και γραμμικής ιστορίας του Ανθρώπου και, συνακολούθως, ανιχνεύει και αναλύει λεπτομερώς τα συμβάντα του προ 12.500 ετών μεγάλου Κατακλυσμού και την προϋπήρξασα Χρυσή Εποχής της Ανθρωπότητος. (. . .)
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΞ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
2. ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ
3. ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ
4. ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
5. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ
6. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ
7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ 12.500 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
8. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
9. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
10. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
11. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
12. ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΙΘΟΙ
14. Η ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
15. Η ΕΠΑΝΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ