Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της ελληνικήςΓλωσσικός σύμβουλος

Το παρόν Λεξικό λειτουργεί ως «γλωσσικός σύμβουλος» κάθε ομιλητή τής ελληνικής γλώσσας, παρέχοντας έγκυρες και κατανοητές συμβουλές για κάθε γλωσσική δυσκολία που συναντά (ορθογραφική, σημασιολογική, γραμματική, συντακτική, υφολογική)

5.500 λήμματα-σχόλια σχετικά με:

* ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ στη χρήση της γλώσσας
* ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στην επιλογή τής κατάλληλης λέξης, τύπου ή σύνταξης
* ΑΠΟΡΙΕΣ για τις διαφορές σημασίας λέξεων που συγχέονται
* ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για ορθές γλωσσικές επιλογές

Χαρακτηριστικά τού Λεξικού Δυσκολιών και Λαθών:

- τα λάθη και οι δυσκολίες δίδονται ως λήμματα για ευκολότερη αναζήτηση
- σε εκτενή συνθετικά σχόλια αναλύονται γλωσσικά φαινόμενα που προκαλούν δυσκολία στον ομιλητή· στα σχόλια αυτά παραπέμπονται και
- όλες οι λέξεις ή χαρακτηριστικά παραδείγματα λέξεων με ανάλογες δυσκολίες αξιοποιούνται με εύληπτο τρόπο τα πορίσματα τής σύγχρονης γλωσσικής επιστήμης, ώστε να αντιμετωπίζονται οι γλωσσικές δυσκολίες και να γίνονται κατανοητά τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα
- παρέχεται πλήθος παραδειγμάτων, εποπτικών πινάκων και συστηματικών παραπομπών

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΞΙΚΟ Α - Λ
ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ρήματα που ακολουθούν διαφορετικό «παράδειγμα» σχηματισμού (ανώμαλα ρήματα)
2. Κανόνες τονισμού
3. Ορθογραφία
4. Ομόηχα
5. Παρώνυμα
6. Προθέσεις
7. Αριθμοί - Αριθμητικά
8. Οι κυριότερες λατινικές και ξενόγλωσσες φράσεις και λέξεις
9. Ξενόγλωσσοι όροι πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας
10. Εθνικά ονόματα
11. Εξελληνισμένα ξένα τοπωνύμια
ΛΕΞΙΚΟ Μ - Ω