Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοπωλείου μέχρι και το Μ.Σάββατο


Παρασκευή, 03.04.2015,  10:00 – 18:00

Σάββατο, 04.04.2015,  10:00 – 16:00

Κυριακή, 05.04.2015,  12:00 – 15:00

Μ. Δευτέρα, 06.04.2015,  10:00 – 15:00

Μ. Τρίτη, 07.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Τετάρτη, 08.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Πέμπτη, 09.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Παρασκευή, 10.04.2015,  13:00 – 18:00

Μ. Σάββατο, 11.04.2015, 10:00 – 15:00