Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑΌπως είχαμε προαναγγείλει από την έκδοση του πρώτου βιβλίου της σειράς: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, προσφέρουμε, στο ελληνικό κοινό την έρευνα του καθηγητή S. Ouvaroff για τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Το έργο του S. Ouvaroff εκδίδεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι εμπλουτίζουμε την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία με μια αξιόλογη μελέτη πάνω σε ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα, που έχει, όμως, άμεση σχέση με την ερμηνεία της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας.
Η εισαγωγή του Γάλλου εκδότη, Βαρώνου S. de Sacy, όπως και οι δύο πρόλογοι του συγγραφέα στην πρώτη και δεύτερη έκδοση ορίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και το πολυσχιδές εύρος της έρευνας, ώστε οποιαδήποτε δική μας αναφορά να είναι περιττή. Ωστόσο, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι το βιβλίο γνώρισε θετική υποδοχή από τον τότε πνευματικό κόσμο. Ιδιαίτερα η δεύτερη, ολοκληρωμένη, έκδοση κυκλοφόρησε ευρύτατα, ώστε μέσα σε λίγους μήνες να πραγματοποιηθεί ανατύπωση του έργου, όπως προκύπτει από την αρίθμηση της έκδοσης στην πρώτη σελίδα.
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μεγάλος υπήρξε ο μόχθος για τη μετάφραση, δεδομένου ότι έγινε από μεσαιωνικά γαλλικά, όπως και των στοιχειοθετών, λόγω της πολλαπλότητας των στοιχείων.