Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΧ"Πατώ για πρώτη φορά το έδαφος τούτο, το οποίο κατελήφθη πεντακόσια έτη προτού ο πρώτος λευκός πατήσει το έδαφος του σημερινού κράτους της Νέας Υόρκης. 500 χρόνια αργότερος ήταν το έδαφος τούτο γερμανικό και έμεινε γερμανικό και θα μείνει...

...Ήτο αδύνατον να βλέπει κανείς ήσυχος, ότι σε μια χώρα, η οποία απεσπάσθει αδίκως από τη Γερμανία, η εκεί ζούσα γερμανική μειονότητα κατεδιώκετο βαρβάρως. Ο κόσμος, ο οποίος χύνει δάκρυα όταν εξορίζεται από το γερμανικό κράτος ένας Εβραίος, ο οποίος προ ελαχίστων μόλις δεκαετηρίδων μετανάστευσε εις τη Γερμανία, μένει κωφάλαλος προ την δυστυχία εκείνων, οι οποίοι κατά εκατομμύρια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προτέρα των πατρίδα. Διότι πρόκειται μόνο περί Γερμανών!

Δεκάδες χιλιάδων απεπλανώντο, εκακοποιούντο και εφονεύοντο με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο. Σαδιστικά τέρατα τους επιτίθεντο με έκφυλα ένστικτα και ο "θρήσκος δημοκρατικός" κόσμος παρακολουθούσε απαθέστατα.

Γεναιαί θα έλθουν και θα παρέλθουν. Όλοι αυτοί θα βλέπουν τα τελευταία 20 έτη της απομακρύνσεως της πόλεως αυτής από το κράτος, ως μια θλιβερή εποχή της ιστορίας μας. Δεν θα ενθυμούνται όμως το αίσχος του 1918, αλλά θα θυμούνται με υπερηφάνεια την εποχή της εξεγέρσεως του γερμανικού κράτους, εκείνου του κράτους, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις γερμανικές φυλές σε μια ενότητα για την οποία είμεθα αποφασισμένοι να πολεμήσουμε μέχρι τελευταίας πνοής.''

Αδόλφος Χίτλερ 19 Σεπτεμβρίου 1939