Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΗ καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Lampeter, M. R. Wright προσέφερε ένα επιτυχημένο εγχειρίδιο για την αρχαία ελληνική κοσμολογία, σε μι στιγμή που χαρακτηρίζεται «χρυσή εποχή» της κοσμολογίας, καθώς οι πρόσφατες ανακαλύψεις και σπουδαίοι συγγραφείς όπως ο Ηawking και ο Davies κίνησαν το ενδιαφέρον του κοινού για το θέμα. Πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα που αναμένουν λύση αποτελούν πιο περίπλοκες εκδοχές γρίφων που συζητούσαν οι φιλόσοφοι και οι μαθηματικοί αστρονόμοι της αρχαίας Ελλάδας. Η "Κοσμολογία στην αρχαιότητα" παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στις απαρχές και την ανάπτυξη της κοσμολογικής σκέψης κατά την αρχαιότητα. Εξετάζει τα κύρια σημεία του ζητήματος, ξεκινώντας όπου ενδείκνυται, από τους Βαβυλωνίους και τους Αιγυπτίους, οι οποίοι είχαν προηγηθεί, και συνεχίζοντας με τους Προσωκρατικούς, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους Στωικούς και τους Επικούρειους.

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
3. ΠΡΟΤΥΠΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
4. ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
5. ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ
7. ΑΕΡΑΣ, ΑΙΘΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑ
8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
9. ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
10. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ
11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
13. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
14. ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ