Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
"Όποιος ενδιαφέρεται για τη ζωή των ζώων στο σπίτι, στον αγρό ή στη ζούγκλα, όποιος αντιμετωπίζει ανήσυχος το πρόβλημα των πολέμων και της εκρηκτικής ανάπτυξης του πληθυσμού, δε νοείται να μη διαβάσει το αριστούργημα του Konrad. . ." (W.H. Thorpe, The Guardian)

Θέμα αυτού του βιβλίου είναι η επιθετικότητα, με άλλα λόγια το αγωνιστικό ένστικτο στα άγρια ζώα και στον άνθρωπο, που έχει σαν στόχο του μέλη του ίδιου είδους… Η επιθετικότητα, που τ’ αποτελέσματά της συχνά εξισώνονταν με της επιθυμίας θανάτου, είναι ένα ένστικτο σαν όλα τα’ άλλα, και σε φυσιολογικές συνθήκες συντελεί, όσο ακριβώς και όλα τα’ άλλα, στην εξασφάλιση της επιβίωσης του ατόμου ή του είδους.

Ευτυχώς, τα παρατηρούμενα γεγονότα που παίρνουμε σαν αφετηρία μας είναι από την φύση τους συναρπαστικά. Ελπίζω πως οι χωρικοί αγώνες των ψαριών των κοραλλιών, οι «quasi – ηθικές» παρορμήσεις και αναστολές των κοινωνικών ζώων, η στερημένη από έρωτα έγγαμη ζωή του νυχτοκόρακα, οι ομαδικές και αιμοσταγείς μάχες του αρουραίου των υπονόμων και πολλά άλλα αξιοσημείωτα σχήματα συμπεριφοράς των ζώων, που θα κρατήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ώσπου να φθάσει να καταλάβει τις βαθύτερες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Από την εισαγωγή του συγγραφέα