Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η θρησκεία στο προϊστορικό ΑιγαίοΟι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου


Συγγραφέας: ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εκδόσεις: ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
Σελίδες: 756
Έτος έκδοσης: 2015

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται, αξιοποιώντας τα στοιχεία από τις προϊστορικές γραφές, η παρουσίαση των θρησκευτικών δοξασιών και των λατρευτικών τελετουργιών, κατά την προϊστορική περίοδο. Η εξέταση των κειμένων γραμμικής Α και γραμμικής Β, προσφέρει πολλά στοιχεία για τους θεούς, τους οποίους λάτρευαν οι άνθρωποι της περιόδου, για τις εορτές και τις προσφορές θρησκευτικού χαρακτήρα αλλά και για τα συμπόσια που τελούσαν.

Παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες για τη διαχείριση και τις δραστηριότητες των ιερών, αλλά και για τις σχέσεις θρησκευτικής και κοσμικής σφαίρας και τον έλεγχο που ασκούσαν τα ανακτορικά κέντρα σε ιερά και θρησκευτικό προσωπικό. Έχοντας πάντα ως βάση έρευνας ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τα κείμενα των πινακίδων, έχουμε, εντούτοις, τη βεβαιότητα πως αξίζει τον κόπο η αναλυτική εξέταση και παρουσίαση τους, διότι οι καταγραφές και τα κείμενα των ίδιων των ανθρώπων της εκάστοτε περιόδου είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος μάρτυρας για τα τεκταινόμενα κατά την περίοδο αυτή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Προσφορές σε θεότητες - Τα δεδομένα των σειρών F-
Εισαγωγή
Πινακίδες της σειράς KN F
Σειρά πινακίδων Fh
Σειρά πινακίδων Fp - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων Fp
Σειρά πινακίδων KN Fs - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων της σειράς Fs
Τα δεδομένα των πινακίδων F- από το ανάκτορο της Πύλου
Εισαγωγή
Σειρά πινακίδων PY Fa
Σειρά πινακίδων PY Fg
Σειρά πινακίδων PY Fn - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων Fn
Σειρά πινακίδων PY Fr - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων της σειράς Fr
Οι πληροφορίες των πινακίδων καταγραφής ελαίων από τις Μυκήνες
Εισαγωγή
Η πινακίδα MY Fo 101
Η πινακίδα ΜΥ Fo 711
Οι πινακίδες F- της Θήβας και οι πληροφορίες τους για προσφορές σε θεότητες
Εισαγωγή
Η σειρά πινακίδων TH Fq
Παρουσίαση των πινακίδων TH Fq
Η σειρά των πινακίδων TH Ft - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων TH Ft
Πληροφορίες από τις πινακίδες για τα προϊόντα προσφορών - Το ελαιόλαδο και η παρασκευή αρωματικών ελαίων στις πινακίδες F-
Εισαγωγή
Η παραγωγή ελαιολάδου και αρωματικών ελαίων στην Κρήτη
Η παραγωγή ελαιολάδου και η παρασκευή αρωματικών ελαίων στην Πύλο
PY Un 249 + frr
PY Un 267
PY Un 592
PY An 616
PY Vn 130
Καταγραφές ελιών στις πινακίδες F-
Οι σειρές πινακίδων G-
Οι πινακίδες G από την Κνωσό
Σειρά KN Ga - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων Ga
Σειρά πινακίδων KN Gg - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων Gg
Σειρά πινακίδων KN Gm
Σειρά πινακίδων KN Gv
Η πινακίδα Gq 5 των Χανίων
Σειρά Gn της Πύλου
Σειρές G από τις Μυκήνες
Σειρά Ge - Εισαγωγή
Παρουσίαση των πινακίδων Ge
MY Go 610
Τα δεδομένα των πινακίδων G- από την Θήβα
Η σειρά Gf
Η σεριά Gp
Γενικά στοιχεία για την αρωματοποιία - Συστατικά των αρωματικών που προσφέρονταν σε θρησκευτικό πλαίσιο
Πληροφορίες για τη θρησκεία από τις υπόλοιπες σειρές πινακίδων
Στοιχεία απο τις πινακίδες U- με καταγραφές ανάμεικτων προϊόντων
Σειρές KN, U, Uc, Uf
Σφραγίσματα KN Wb
Πινακίδες από την Πύλο, σχετικές με τη διεξαγωγή των συμποσίων
Οι σχετικές πινακίδες των σειρών Ua, Ub, Un
Πινακίδες Ue και Ui των Μυκηνών
Η πινακίδα Uo 121 των Θηβών
Η πινακίδα Uh 12 από την Τίρυνθα
Πινακίδες από την Κνωσό που σχετίζονται με την τέλεση συμποσίων
Εισαγωγή
Παρουσίαση των σχετικών πινακίδων
Τα σφραγίσματα TH Wu
Σφραγίσματα από την Πύλο τα οποία σχετίζονται με τη διεξαγωγή συμποσίων
Η διεξαγωγή συμποσίων και η θρησκευτική και πολιτική σημασία τους
Πληροφορίες για θρησκευτικά θέματα προερχόμενες από διάφορες πινακίδες της Κνωσού
Πινακίδες από την Πύλο με πληροφορίες για τη θρησκεία
Πινακίδες των Μυκηνών με αναφορές σε θρησκευτικά θέματα
Πινακίδες από την Θήβα με πιθανό θρησκευτικό πλαίσιο
Πληροφορίες από την Τίρυνθα για θρησκευτικά θέματα
Σύγκριση των στοιχείων των ανακτορικών αρχείων - Οι πληροφορίες από την ιερογλυφική και τη γραμμική Παράλληλα στοιχεία από την Ανατολή
Σύγκριση των δεδομένων από τα ανακτορικά αρχεία γραμμικής Β
Τα στοιχεία από τα κείμενα ιερογλυφικής και γραμμικής Α
Αναφορές σε είδη, τα οποία σχετίζονταν με θρησκευτικές εκδηλώσεις και προσφορές - Αρχαιολογικά δεδομένα
Κείμενα της ιερογλυφικής και της γραμμικής Α, τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε θρησκευτικό πλαίσιο - Αρχαιολογικά και εικονογραφικά δεδομένα
Παράλληλα στοιχεία από την Ανατολή
Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο
Τα συμπεράσματα από την εξέταση των πινακίδων
Ονόματα θεοτήτων και οι πληροφορίες των πινακίδων για αυτές
Εορτές και αναφορές σε μήνες τέλεσης λατρευτικών εκδηλώσεων
Ονόματα μηνών ως χρονικές ενδείξεις θρησκευτικών τελετουργικών
Πληροφορίες για ιερά, ιερείς και γενικότερα θρησκευτικό προσωπικό
Αναφορές σε ιερά και θρησκευτικούς χώρους
Αναφορές σε θρησκευτικά αξιώματα και ιερείς
Βιβλιογραφία