Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Εορταστικό ωράριο βιβλιοπωλείου και εκδόσεων ''Θούλη''
Δευτέρα 21.12.2015: 10:00 - 18:00
Τρίτη 22.12.2015: 10:00 - 18:00
Τετάρτη 23.12.2015: 10:00 - 18:00 
Πέμπτη 24.12.2015: 10:00 - 18:00

Δευτέρα 28.12.2015:  10:00 - 18:00
Τρίτη 29.12.2015: 10:00 - 18:00 
Τετάρτη 30.12.2015:  10:00 - 18:00
Πέμπτη 31.12.2015:  10:00 - 18:00