Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΥΖΒΕΛΤJOHANN VON LEERS

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και απόλυτα εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη, γραμμένη το 1940, η οποία εξετάζει την ιστορία των εβραίων στην Αμερική από την ανακάλυψή της και μετά - και όχι μόνο την εποχή του Ρούζβελτ! Ο von Leers ερευνά και αποκαλύπτει, αναφέροντας πάντα τις πηγές του, την εγκατάσταση των εβραίων στην Αμερική και τη σταδιακή αύξηση του αριθμού τους και, συνακόλουθα, της επιρροής τους στην πολιτική των Η.Π.Α. - μέσω διαφόρων ενώσεων και επιτροπών τις οποίες κατονομάζει, των επεμβάσεων των ραβίνων αλλά και του ελέγχου του εγκλήματος -  έως του σημείου να κυβερνούν αυτοί πίσω από τον Ρούζβελτ, τον οποίον ώθησαν να συνταχθεί με τη Σοβιετική Ένωση και να πολεμήσει κατά της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Ο συγγραφέας τεκμηριώνει απόλυτα τις αναφορές και τα συμπεράσματά του, βασίζεται σε εβραϊκές, κατά βάση, πηγές και αναφέρει τα ονόματα των σημαντικών εβραίων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις Η.Π.Α., από της ιδρύσεώς τους έως και το ξέσπασμα του Β’Ππ.  Το ύφος είναι γλαφυρό και η συνεχής απόδειξη των ισχυρισμών του VonLeers κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και καθιστά τη μελέτη απαραίτητη για κάθε ερευνητή της ιστορίας και της πολιτικής. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ανατύπωση της πρώτης έκδοσης η οποία κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1941.