Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΦΥΛΗ
THE THIRTEENTH TRIBE - THE KHAZAR EMPIRE AND ITS HERITAGE 

Συγγραφέας: KOESTLER ARTHUR, ΚΕΣΤΛΕΡ ΑΡΘΟΥΡ 
Εκδότης: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 
Μετάφραση: ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αριθμός σελίδων: 176

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΧΑΖΑΡΩΝ 
I. ΑΝΟΔΟΣ 
II. ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ 
III. ΠΑΡΑΚΜΗ 
IV. ΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
V. ΕΞΟΔΟΣ 
VI. ΑΠΟ ΠΟΥ; 
VII. ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΑ 
VIII. ΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
I. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
II. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ 
III. Η «ΧΑΖΑΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» 
IV. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το βιβλίο ''Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΦΥΛΗ'' μπορείτε να το βρείτε εδώ