Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552 μ.Χ. - 661 μ.Χ)


Ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική του πρώιμου μεσαίωνα

Συγγραφέας: ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στα μέσα του 6ου αιώνα εμφανίστηκε στις παρυφές της Κίνας μια νομαδική φυλή που μέσα σε λίγα χρόνια (από το 552 έως το 568) ενοποίησε τον κόσμο των νομάδων και τις στέπες της Ευρασίας, από τη Μογγολία και τη Ματζουρία στην Κίνα έως τη νότια Ρωσία και την Ουκρανία. Η νομαδική αυτή αυτοκρατορία των Τούρκων ήταν τόσο δυνατή κι έκανε τόσο αισθητή την επιρροή της, ώστε το όνομα των ιδρυτών της κατέληξε να χαρακτηρίζει ολόκληρη γλωσσική κοινότητα εθνών -τα τουρκικά έθνη- ενώ κατά τη σύγχρονη εποχή επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο ως ταυτότητα ενός μοντέρνου έθνους-κράτους.
Η νομαδική αυτοκρατορία των Τούρκων μαζί με τα υποτελή σε αυτήν έθνη ενεπλάκησαν στις διεθνείς σχέσεις της εποχής ανταλλάσσοντας πρεσβείες και συνάπτοντας συμμαχίες αναλόγως με τα συμφέροντά τους τόσο με την Κίνα, την Περσία αλλά και το Βυζάντιο. Επιπλέον, την αχανή επικράτειά τους διαπερνούσε από τη δύση ως την ανατολή το βόρειο παρακλάδι του δρόμου του μεταξιού που παρέκαμπτε την Περσία και δια μέσου της στέπας ένωνε την Κωνσταντινούπολη με την κεντρική Ασία και την Κίνα. Ως εκ τούτου, η νομαδική αυτοκρατορία των Τούρκων είχε μία ιδιαίτερη θέση στην πολιτική των Βυζαντινών στην Ευρασία και γενικότερα στο διεθνές σύστημα του 6ου και 7ου αιώνα ως ένας από τους σημαντικούς του παράγοντες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΛΑΟΥΣ

α) Η άνοδος της δύναμης των Τούρκων. Συμμαχία με Δυτικούς Wei της Κίνας και συντριβή των Jouan-jouan.

β) Ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης στην Κεντρική Ασία. Συμμαχία Δυτικών Τούρκων και Περσών κατά των Εφθαλιτών.

γ) Πρεσβεία των Ερμηχιόνων, «βαρβάρων», πλησίον του Ωκεανού, στον Ιουστινιανό.2. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

α) Οι πρεσβείες των Δυτικών Τούρκων στους Πέρσες και στο Βυζάντιο υπό τον Μανιάχ, ως μέσο εμπορίου του μεταξιού, ειρήνης και πηγής πληροφοριών.

β) Η βυζαντινή πρεσβεία του Ζημάρχου στους Δυτικούς Τούρκους της Κ. Ασίας (567-568). Εμπέδωση της βυζαντινοτουρκικής φιλίας.

γ) Η στρατηγική πλευρά των γεγονότων. Οι Τούρκοι κύριοι ρυθμιστές στον ευρασιατικό χώρο, από το Βυζάντιο και την Περσία ώς την Κίνα.

δ) Οι βυζαντινοτουρκικές πρεσβείες ώς το 576.

ε) Η πρεσβεία του Ουαλεντίνου. Η θραύση της βυζαντινοτουρκικής συμμαχίας και οι εχθρικές ενέργειες των Τούρκων.

στ) Η στρατηγική των Τούρκων ως μόνων ρυθμιστών στον Ευρασιατικό χώρο.

ζ) Η πρεσβεία των Δυτικών Τούρκων προς τον Ιουστίνο κατά τον Θεοφάνη τον Βυζάντιο και τα προβλήματα που παρουσιάζει (σε σχέση και με τους Αβάρους).
η) Η παρουσία των Δυτικών Τούρκων στην Κριμαία και η βυζαντινοαβαρική σύγκρουση.3. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΠΙ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ SUI (581-618)

α) Διαίρεση των Τούρκων με κινεζικές ενέργειες. Άνοδος του Τάρδου.

β) Κινεζική υποστήριξη στους Ανατολικούς Τούρκους. Cha-po-lio και Jen-kan. Θρίαμβος και πτώση του Τάρδου.

γ) Οι δυτικοί Τούρκοι και οι σχέσεις τους με την Περσία και το Βυζάντιο. Η τουρκική πρεσβεία προς τον Μαυρίκιο και οι πληροφορίες του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη για τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας.

δ) Περεταίρω διαίρεση των Τούρκων. Η Κίνα ρυθμιστής της κατάστασης.

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΚΙΝΕΖΟΥΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ. ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ

α) Εμφάνιση και προέλευση των Χαζάρων.

β) Οι Τούρκοι και πάλι μεταξύ των ρυθμιστών του Ευρασιατικού χώρου. Υποταγή των ανατολικών Τούρκων στους Κινέζους, ακμή των Δυτικών Τούρκων.

γ) Ο αγώνας των Βυζαντινών κατά των Περσών και η συμβολή των Χαζάρων υπό τον djeboukha-khan (cepetux) – Djebu Khan – Ζιεβήλ.

δ) Η συμμετοχή των Δυτικών Τούρκων στον πόλεμο με τους Πέρσες στο πλαίσιο τουρκοβυζαντινής συμμαχίας και ευρύτερης (ευρασιατικής) κινητοποίησης.

ε) Παρακμή και υποταγή των Δυτικών Τούρκων. Η Κίνα ηγετική δύναμη της Κεντρική Ασίας, σε σχέση και με τη θέση των μεγάλων δυνάμεων (Βυζάντιο, Άραβες) στο παγκόσμιο σκηνικό.5. ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

α) Τα συνοικέσια στην υπηρεσία της Διπλωματίας.

β) Πρέσβεις, φόρος υποτέλειας και δώρα.

γ) «Νόμοι», χειρισμοί και τρόποι διεκπεραίωσης.6. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΩΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

α) Εμπόριο και πόλεμος στη Σινοτουρκική μεθόριο.

β) Η προώθηση των προϊόντων από την κινεζική μεθόριο στο Βυζάντιο μέσω του βορείου δρόμου του μεταξιού. Ανταγωνισμός Βυζαντινών, Περσών και Τούρκων.

γ) Πέρσες και άλλοι μεταπράτες. Οι Σόγδιοι και ο ρόλος τους στο εμπόριο και τη διατήρηση ισορροπιών στην Κεντρική Ασία, από το εσωτερικό της Κίνας ώς τα σύνορα του Βυζαντίου.7. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ ΑΙΩΝΑ

α) Γενικά προβλήματα και εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β) Χαρακτηριστικά του Νόμου. Ο Νόμος ως πολιτειακή οργάνωση.

γ) Νόμος και εχθρός.

δ) Οι Ιστορικές Περίοδοι της Έννοιας του Νόμου.

ε) Ο Νόμος ως μονάδα του διεθνούς συστήματος του 6ου και 7ου αιώνα. το διεθνές σύστημα του 6ου και 7ου αιώνα στην Ευρασία και οι πρωταγωνιστές του.

στ) Η οικουμενικότητα των εδραίων αυτοκρατοριών (Βυζαντίου, Περσίας και Κίνας) και του τουρκικού χανάτου.

ζ) Το δίπολο Εχθρός και Φίλος μέσα από την οικουμενικότητα των αυτοκρατοριών των Τούρκων και των εδραίων αυτοκρατοριών της Ευρασίας.
η) Νόμος της Γης τον 6ο και 7ο αιώνα. Αυτοκρατορία της στέπας και εδραία αυτοκρατορία.

θ) Η αυτοκρατορία του 6ου-7ου αι. και η αυτοκρατορία του 21ου αιώνα.

ι) Σε αναζήτηση ενός νέου Νόμου για την Κεντρική Ασία.Συμπεράσματα

Summary

Συντομογραφίες – Βιβλιογραφία

Παράρτημα (Πίνακες-Χάρτες)Το βιβλίο ΄΄Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552 μ.Χ. - 661 μ.Χ)'' μπορείτε να το βρείτε εδώ