Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Περί πολιτικής, περί αλήθειας, περί τεχνικήςΜάρτιν Χάιντεγκερ
Heidegger Martin

Ο παρών τόμος περιέχει κείμενα της δεύτερης περιόδου της φιλοσοφίας του Χάιντεγκερ, κείμενα δηλαδή από τη λεγόμενη στροφή της σκέψης του μετά το Είναι και Χρόνος. Η έναρξη αυτής της στροφής χρονολογείται, σε γενικές γραμμές, από το 1929 και εξής. Η περίοδος αυτή στη Γερμανία αλλά και παγκοσμίως λογίζεται ως μια από τις πιο πολύπλοκες και ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας. Η καταιγίδα των γεγονότων δεν αφήνει, ως προκύπτει, αδιάφορο τον φιλόσοφο. Ακριβώς, με την εν λόγω στροφή ο Χάιντεγκερ δείχνει να κάνει στροφή προς την πολιτική φιλοσοφία, να θέλει να γίνει ο φιλόσοφος-πολιτικός κατά το πρότυπο της Πλατωνικής Πολιτείας και να παρακολουθήσει έως και να επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας του. Η καταιγίδα των γεγονότων, για την πολιτική του σκέψη, μετατρέπεται σε καταιγίδα του Είναι. Μάλιστα, ως το τέλος του βίου του, επιχειρεί να αναπροσδιορίσει την έννοια της αλήθειας μέσα από μια ενδογενή σχέση της πολιτικής με την τεχνική. Κατά το πνεύμα αυτό, το ερώτημα για το νόημα του Είναι διευρύνεται σε ερώτημα για το νόημα του πολιτικού Είναι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


H σκέψη ως πολιτική σκέψη του Είναι


ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ HEIDEGGER:

1. Η Διδασκαλία του Πλάτωνος για την αλήθεια
2. Η αυτοκατάφαση του γερμανικού πανεπιστημίου
(ο πρυτανικός λόγος στις 27-5-1933)
3. Το θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας
4. Γιατί μένουμε στην επαρχία;
5. Το ερώτημα για την τεχνική


ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ HEIDEGGER