Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων

 • Συγγραφέας : Stallings William
 • Μεταφραστής : Λιμνιώτης Κωνσταντίνος
 • Επιμελητής : Λιμνιώτης Κωνσταντίνος
 • Εκδότης : Ίων
 • Έτος έκδοσης : 2012
 • ISBN : 960-508-034-6
 • Σελίδες : 768
 • Το βιβλίο αυτό, επικαιροποιημένο με τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες, αποτελεί το βασικό οδηγό για τις αρχές, τεχνικές και εφαρμογές της κρυπτογραφίας και της ασφάλειας των δικτύων.

  Ο αναγνωρισμένος συγγραφέας William Stallings περιγράφει με συστηματικό τρόπο τις βασικές έννοιες και τα υπάρχοντα πρότυπα στο χώρο της κρυπτογραφίας, τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, τις έννοιες της συμμετρικής και ασύμμετρης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

  0. Οδηγός για τον αναγνώστη
  1. Εισαγωγή

  Ι. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
  2. Κλασικές Τεχνικές Κρυπτογράφησης
  3. Κρυπταλγόριθμοι Τμήματος-Πρότυπο Κρυπτογράφησης DES
  4. Πεπερασμένα Σώματα
  5. Πρότυπο Κρυπτογράφησης AES
  6. Άλλοι Συμμετρικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης
  7. Εμπιστευτικότητα με Χρήση Συμμετρικής Κρυπτογράφησης

  ΙΙ. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ & ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
  8. Εισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών
  9. Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού & ο Αλγόριθμος RSA
  10. Διαχείριση Κλειδιού - Άλλα συστήματα Δημόσιου Κλειδιού
  11. Αυθεντικοποίηση Μηνύματος και Συναρτήσεις Κατακερματισμού
  12. Αλγόριθμοι Κατακερματισμού και Αυθεντικοποίησης Μηνύματος
  13. Ψηφιακές Υπογραφές και Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης

  ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
  14. Εφαρμογές Αυθεντικοποίησης
  15. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  16. Ασφάλεια Πρωτοκόλλου Internet (IPSec)
  17. Ασφάλεια στο Web

  IV. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  18. Εισβολείς
  19. Κακόβουλο Λογισμικό
  20. Τείχη Προστασίας

  Παράρτημα Α: Πρότυπα και Οργανισμοί Πιστοποίησης
  Παράρτημα Β: Εργασίες για τη Διδασκαλία της Κρυπτογράφησης και της Ασφάλειας Δικτύων