Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Furtwangler: Siegfried's Funeral Marchthulebooks.gr

Κοινωνιοβιολογία


Η νέα σύνθεση


«Η σύγχρονη κοινωνιοβιολογία δημιουργήθηκε από χαρισματικούς ερευνητές που εργάζονται κυρίως στην πληθυσμιακή βιολογία, την ζωολογία ασπονδύλων, ιδίως την εντομολογία, και την ζωολογία των σπονδυλωτών. Επειδή οι σπουδές και η ερευνητική μου εμπειρία έτυχε να αφορούν στα δύο πρώτα αντικείμενα, και καθώς είχα ακόμη κεκτημένη ταχύτητα από την συγγραφή του βιβλίου μου "Οι κοινωνίες των εντόμων", αποφάσισα να μελετήσω τα σπονδυλωτά, ώστε να επιχειρήσω μία γενική σύνοψη. Το αποτέλεσμα ήταν το βιβλίο "Κοινωνιοβιολογία: Η νέα Σύνθεση (1975)", το οποίο συνάντησε εξαιρετικά ευνοϊκή κριτική. (...) Αυτή η συνοπτική έκδοση αποσκοπεί να χρησιμεύσει και ως εγχειρίδιο και ως ημι-εκλαϊκευμένη γενική επισκόπηση της κοινωνιοβιολογίας. Λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου ενδιαφέροντος και των συζητήσεων που έχει προκαλέσει, άφησα σχετικά άθικτο το τελευταίο κεφάλαιο που αφορά στην κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου (Κεφάλαιο 26 της παρούσας συνοπτικής έκδοσης).


Περιεχόμενα

Πρόλογος στην συνοπτική έκδοση
Μέρος Πρώτο: Κοινωνική Εξέλιξη
1. Η ηθική του γονιδίου
2. Βασικές έννοιες της Κοινωνιοβιολογίας
3. Οι πρωταρχικοί παρακινητές της κοινωνικής εξέλιξης
4. Οι σχετικές αρχές τις πληθυσμιακής βιολογίας
5. Επιλογή ομάδων και Αλτρουισμός
Μέρος Δεύτερο: Κοινωνικοί μηχανισμοί
6. Μέγεθος ομάδας και Αναπαραγωγή
7. Ανάπτυξη και τροποποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς
8. Επικοινωνία: Βασικές αρχές
9. Επικοινωνία: Λειτουργίες και πολύπλοκα συστήματα.
10. Επικοινωνία: Προέλευση και εξέλιξη
11. Επιθετικότητα
12. Κοινωνική χωροθέτηση περιλαμβανομένης της χωροκράτειας
13. Συστήματα επικράτησης
14. Ρόλοι και Κάστες
15. Φύλο και Κοινωνία
16. Γονική φροντίδα
Μέρος Τρίτο: Τα κοινωνικά Είδη
18. Τα αποικιακά ασπόνδυλα
19. Τα κοινωνικά έντομα
20. Τα ψυχρόαιμα σπονδυλωτά
21. Τα πτηνά
22. Εξελικτικές τάσεις στα θηλαστικά
23. Οπληφόρα και ελέφαντες
24. Τα Σαρκοφάγα
25. Τα Πρωτεύοντα πλην του Ανθρώπου
26. Άνθρωπος: Από την Κοινωνιοβιολογία στην Κοινωνιολογία
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Εξελικτική βιολογίαΤο βιβλίο αυτό αποτελεί την πιο αξιόλογη προσπάθεια συνθετικής παρουσίασης της Eξελικτικής Bιολογίας, με δεδομένα από άλλες περιοχές πέραν της Γενετικής, όπως η οικολογία, η παλαιοντολογία, η βιογεωγραφία, η φιλοσοφία της επιστήμης κ.τ.λ. H έκδοση αποτελεί "χρυσωρυχείο" πληροφοριών (υπάρχουν περίπου 300 επεξηγήσεις όρων, 1100 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, 30 πλαίσια με μαθηματικές αποδείξεις βασικών ποσοτικών νόμων της θεωρίας) που συνδέονται όμως με μια αυστηρή λογική συνέπεια. Όπως έγραψαν διεθνή επιστημονικά περιοδικά στις παρουσιάσεις τους, το βιβλίο αυτό είχε καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη της επιστήμης την οποία πραγματεύεται, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι διακρίνεται για την αναλυτική κριτική, την υποδειγματική χρήση της γλώσσας και την ισορροπημένη παρουσίαση των συγχρόνων προβλημάτων και διαφωνιών. Tο Journal of Evolutionary Biology έγραψε ότι είναι το δεύτερο βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κανείς, από την αρχή μέχρι το τέλος, μετά την "Προέλευση των Eιδών" του Δαρβίνου.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αρχές της εξελικτικής σκέψης
Η προέλευση των ειδών
Ορθές και λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης
Η θεωρία της εξέλιξης μετά τον Δαρβίνο
Η σύγχρονη σύνθεση
Η μελέτη της εξέλιξης μετά τη σύνθεση
Ο τρόπος μελέτης της εξέλιξης
Η εξέλιξη ως θεωρία και ως γεγονός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Προσαρμογές και περιβάλλον
Οικοθέση
Κατανομή στον χώρο
Πληθυσμιακή αύξηση
Επίδραση της πυκνότητας στην αύξηση του πληθυσμού
Το βιοτικό περιβάλλον: Θηρευτές και θηράματα
Ευεργετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών
Ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών
Σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών
Ποικιλότητα και σταθερότητα των βιοκοινωνιών
Περιβαλλοντικά πρότυπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δυο αρχές της γενετικής
Το γενετικό υλικό
Η δομή του γονιδίου
Επαναλαμβανόμενο και μη επαναλαμβανόμενο DNA
Αντιγραφή, ανασυνδυασμός και διαχωρισμός
Γονότυπος και φαινότυπος
Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης
Ανάπτυξη
Μεταλλαγή: Η πηγή της γενετικής ποικιλότητας
Αλλαγές στον καρυότυπο
Γoνιδιακές μεταλλαγές
Μεταλλακτικοί ρυθμοί
Επίδραση των μεταλλαγών στον φαινότυπο
Το τυχαίο των μεταλλαγών
Ανασυνδυασμός: Η αύξηση της ποικιλότητας
Εξωτερικές πηγές ποικιλότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το θεώρημα των Hardy-Weinberg
Ποικιλότητα σε ποσοτικούς χαρακτήρες
Ποικιλότητα στους φυσικούς πληθυσμούς
Η ποικιλότητα των πρωτεϊνών
Η οργάνωση της γενετικής ποικιλότητας
Γενετική ποικιλότητα μεταξύ των πληθυσμών
Γεωγραφική ποικιλότητα
Είδη
Ενδοειδική ποικιλότητα και ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Η θεωρία της ομομιξίας
Η γενετική δομή των ομομικτικών πληθυσμών
Μέγεθος πληθυσμού, ομομιξία και γενετική
Το δραστικό μέγεθος του πληθυσμού
Μεταλλαγές σε πληθυσμούς πεπερασμένου μεγέθους
Η αρχή του ιδρυτή
Γονιδιακή ροή
Δραστικό μέγεθος και γονιδιακή ροή στους φυσικούς πληθυσμούς
Η γενετική παρέκκλιση στους φυσικούς πληθυσμούς
Εξέλιξη μέσω τυχαίας γενετικής παρέκκλισης
Μη τυχαίες συζεύξεις λόγω φαινοτυπικών προτιμήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Η πιθανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής δεν είναι η ίδια για όλους
Η επιλογή στο επίπεδο του ατόμου
Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την αρμοστικότητα
Επίπεδα επιλογής
Τύποι φυσικής επιλογής
Κατευθύνουσα επιλογή με σταθερή αρμοστικότητα
Η ερμηνεία της γενετικής ποικιλότητας
Η επιλεκτική κατωτερότητα του ετεροζυγώτου
Το προσαρμοστικό τοπίο
Οι αλληλεπιδράσεις των εξελικτικών δυνάμεων
Η αρμοστικότητα του πληθυσμού και το γενετικό φορτίο
Φυσική επιλογή ή ουδετερότητα
Η ένταση της φυσικής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Δυο γενετικοί τόποι
Κατευθύνουσα επιλογή σε δυο γενετικούς τόπους
Πολλαπλές καταστάσεις ισορροπίας
Πολυγονιδιακή κληρονομικότητα
Κληρονομησιμότητα και απόκριση στην επιλογή
Γενετικές συσχετίσεις
Απόκριση στην τεχνητή επιλογή
Γενετική και αναπτυξιακή ομοιόσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΙΔΟΓΕΝΕΣΗ
Η έννοια του βιολογικού είδους
Η γενετική των διαφορών μεταξύ των ειδών
Τύποι ειδογένεσης
Αλλοπάτρια ενδογένεση
Παραπάτρια ειδογένεση
Συμπάτρια ειδογένεση
Γενετικές θεωρίες για την ειδογένεση
Η αρχή του ιδρυτή
Επιλογή για αναπαραγωγική απομόνωση
Απαιτούμενος χρόνος για ειδογένεση
Η σημασία του είδους και της ειδογένεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Τα προβλήματα στην αναγνώριση της προσαρμογής
Το προσαρμοστικό πρόγραμμα
Επίπεδα επιλογής
Επιλογή της ομάδας
Θεωρητικά μοντέλα για τη μελέτη της προσαρμογής
Προσαρμογή: Ειδικά θέματα
Η εξέλιξη των χαρακτήρων του κύκλου ζωής
Φυλοεπιλογή
Η εξέλιξη του γενετικού ανασυνδυασμού και του φύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. H ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Ορισμοί
Ταξινόμηση
Ανταγωνιστικές σχολές της συστηματικής
Οι δυσκολίες των φυλογενετικών συμπερασμάτων
Φυλογενετικά συμπεράσματα από μορφολογικά δεδομένα
Φυλογενετικά συμπεράσματα από τα μακρομόρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΤΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
Χρονολογώντας το παρελθόν
Η ιστορία της γης
Η προέλευση της ζωής
Προκάμβρια ζωή
Ο παλαιοζωικός αιώνας
Ο μεσοζωικός αιώνας
Ο καινοζωικός αιώνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Αλλαγές στην ποικιλότητα
Ρυθμίζεται η ποικιλότητα;
Πρότυπα εμφάνισης
Πρότυπα εξαφάνισης
Η κατανομή του ρυθμού εξαφάνισης
Μαζικές εξαφανίσεις
Τάσεις στην εξέλιξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η σημασία της φυλογενετικής ανάλυσης
Γεωγραφικά πρότυπα
Αίτια γεωγραφικών κατανομών
Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στην ιστορική βιογεωγραφία: Παλαιοντολογία
Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στην ιστορική βιογεωγραφία: Ταξινομική
Η ιστορία και η σύσταση των κατά τόπους βιοκόσμων
Είναι σε ισορροπία οι βιοκοινωνίες;
Τοπικές διακυμάνσεις στην ποικιλότητα των ειδών
Η προέλευση των επικρατουσών ομάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
Ρυθμοί εξέλιξης
Εστιγμένη ισρροπία
Κανονικότητες στη φαινοτυπική εξέλιξη
Αλλομετρία και ετεροχρονία
Η προέλευση των ανωτέρων ταξινομικών κατηγοριών
Η προσαρμοστική σημασία των εξελικτικών καινοτομιών
Γενετική, ανάπτυξη και εξέλιξη
Η γενετική και αναπτυξιακή βάση της μορφολογικής εξέλιξης
Ομοιωτικές αλλαγές στη Drosophila
Συντήρηση και αλλαγή στα αναπτυξιακά προγράμματα
Εξελικτικοί περιορισμοί και φαινοτυπικά χάσματα
Αναπτυξιακή ολοκλήρωση και μακροεξέλιξη
Ο Nεοδαρβινισμός και οι κατακριτές του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χρησιμοποίηση των μοριακών πληροφοριών στις εξελικτικές μελέτες
Τεχνικές
Ποικιλότητα στις μοναδικές αλληλουχίες DNA
Ρυθμός εξέλιξης των αλληλουχιών
Εξελικτικές αλλαγές στη θέση και τον αριθμό των γονιδίων
¶νισος επιχιασμός και εξέλιξη των διπλασιασμένων γονιδίων
Κινητά μεταθετά στοιχεία
Επιδράσεις των μεταθετών στοιχείων
Εξέλιξη του μεγέθους του γονιδιώματος
Εξέλιξη των πολυγονιδιακών οικογενειών
Η προσαρμοστική εξέλιξη από μοριακή σκοπιά
Εξέλιξη των γονιδίων και των πρωτεϊνών
Οριζόντια γονιδιακή μεταφορά
Μοριακή Βιολογία και Εξελικτική Βιολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΕΙΔΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
Συνεξέλιξη
Η εξέλιξη της χρήσης των ζωτικών πόρων
Συνεξέλιξη ανταγωνιζομένων ειδών
Εξέλιξη των σχέσεων θηρευτή-θηράματος
Αμοιβαιότητα
Γενετική μελέτη της συνεξέλιξης
Ο ρόλος της εξέλιξης στη δομή των βιοκοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Το θέμα της αντικειμενικότητας
Η φυλογενετική θέση του ανθρώπινου είδους
Η ιστορία των απολιθωμάτων στα ανθρωποειδή
Πολιτισμική εξέλιξη
Η φυσική και διανοητική εξέλιξη του ανθρώπου
Γενετική ποικιλότητα στους ανθρώπινους πληθυσμούς
Εξέλιξη και ανθρώπινη συμπεριφορά
Δυο απόψεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση
Διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ ατόμων
Διαφορές στον βαθμό νοημοσύνης
Εξέλιξη και κοινωνία

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Lucius Anneus SenecaΔεν έχει σημασία αν είναι πολλοί ή λίγοι όσοι ακούνε τις μεγάλες αλήθειες. Σημασία έχει αν είναι ικανοί να τις εκτιμήσουν.

Αυτός που δεν μπορεί να υπακούσει, δεν μπορεί να διοικήσει.

Να μην ενδιαφέρεσαι για τον αριθμό, αλλά για την ποιότητα των θαυμαστών σου. Το να μην αρέσεις στους μικρόψυχους, αποτελεί τίτλο τιμής.

Η τύχη φοβάται και τρέμει τους γενναίους, αλλά τρομοκρατεί και ποδοπατεί τους δειλούς.

Ο δειλός θεωρεί τον εαυτό του προσεκτικό, ο φιλάργυρος προνοητικό.

Αν θέλεις ν' απαλλαχτείς απ' τις κακές σου προδιαθέσεις, πρέπει ν' αποφύγεις τις κακές συναναστροφές

Είναι εύκολο να ξεφύγεις από τις επιχειρήσεις, αρκεί μόνο να περιφρονήσεις τα κέρδη τους.

Η γαλήνη της καθαρής συνείδησης είναι η σπουδαιότερη ανταμοιβή της αρετής και οι τύψεις της ενοχής η μεγαλύτερη τιμωρία της κακίας.

Όπου κακός λόγος, εκεί και κακή σκέψη.

Ω, τι κακό και αηδιαστικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, αν δεν ανυψωθεί πάνω από την ανθρώπινη φύση.

Καθετί που η ψυχή το επιθυμεί, το πετυχαίνει.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑΌπως είχαμε προαναγγείλει από την έκδοση του πρώτου βιβλίου της σειράς: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, προσφέρουμε, στο ελληνικό κοινό την έρευνα του καθηγητή S. Ouvaroff για τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Το έργο του S. Ouvaroff εκδίδεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι εμπλουτίζουμε την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία με μια αξιόλογη μελέτη πάνω σε ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα, που έχει, όμως, άμεση σχέση με την ερμηνεία της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας.
Η εισαγωγή του Γάλλου εκδότη, Βαρώνου S. de Sacy, όπως και οι δύο πρόλογοι του συγγραφέα στην πρώτη και δεύτερη έκδοση ορίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και το πολυσχιδές εύρος της έρευνας, ώστε οποιαδήποτε δική μας αναφορά να είναι περιττή. Ωστόσο, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι το βιβλίο γνώρισε θετική υποδοχή από τον τότε πνευματικό κόσμο. Ιδιαίτερα η δεύτερη, ολοκληρωμένη, έκδοση κυκλοφόρησε ευρύτατα, ώστε μέσα σε λίγους μήνες να πραγματοποιηθεί ανατύπωση του έργου, όπως προκύπτει από την αρίθμηση της έκδοσης στην πρώτη σελίδα.
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μεγάλος υπήρξε ο μόχθος για τη μετάφραση, δεδομένου ότι έγινε από μεσαιωνικά γαλλικά, όπως και των στοιχειοθετών, λόγω της πολλαπλότητας των στοιχείων.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Τηλλυρία, Αύγουστος 1964 - ΜαρτυρίεςΗ έκρηξη της τουρκοκυπριακής ανταρσίας στις 23 Δεκεμβρίου του 1963, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για την πολιτική μας ηγεσία και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνοκυπριακού πληθυσμού της Κύπρου. Τόσο η πολιτική μας ηγεσία όσο και ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον, γνώριζε αρκετές λεπτομέρειες για το τι τεκταινόταν στην "αντίπερα όχθη", στις περιοχές δηλαδή που κατοικούνταν από Τουρκοκυπρίους. 424 σελίδες με φωτογραφίες και χάρτες.

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΗ νουβέλα αυτή του Χ.Ε. αναφέρεται σε μία μυστική οργάνωση και σ' ένα ταξίδι στην Ανατολή, που σ' όλα τα κράτη και σ' όλους τους χρόνους, πραγματοποιούν οι ανά τον κόσμο διεσπαρμένοι ποιητές, ονειροπόλοι και ρομαντικοί. Η νουβέλα δίνεται συμβολικά μ' ένα κοινό δέσιμο στα διάφορα σημεία. Η χαριτωμένη διήγηση των ιδιαίτερων γεγονότων και η σιγουριά με την οποία μπλέκονται τα μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας τεκτενόμενα εξαναγκάζουν τον αναγνώστη να πιστέψει στο παραμυθένιο, παιδικό - ρομαντικό κλίμα που δεν αφήνει τίποτα να διακριθεί ξεκάθαρα και που ομολογεί το βαθύτερο πιστεύω του Χέρμαν Έσσε.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Γιατί οι σκύλοι κλέβουν τις καρδιές των ανθρώπων με το βλέμμα τουςΜια ματιά είναι αρκετή για δημιουργεί η σχέση αγάπης και φιλίας ανάμεσα στον άνθρωπό και τον σκύλο, υποστηρίζουν ιάπωνες ερευνητές. Όπως αναφέρεται στο Science, όταν ο άνθρωπος και ο σκύλος κοιτάζονται στα μάτια, αυξάνεται η παραγωγή της ωκυτοκίνης και στους δύο, δημιουργώντας έναν βιοχημικής φύσης συναισθηματικό δεσμό μεταξύ τους. 

Κάπως έτσι, λοιπόν, τα κατοικίδια ζώα και ιδίως οι σκύλοι γρήγορα γίνονται αναπόσπαστο μέλος μιας ανθρώπινης οικογένειας, ψυχή τε και σώματι.


Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ζωολόγο Τακεφούμι Κικουσούι, καθηγητή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Αζαμπού, μελέτησαν στο εργαστήριο 30 ζεύγη ανθρώπων (ανδρών και γυναικών) και σκύλων (από διάφορες ράτσες) και μέτρησαν τα επίπεδα της ωκυτοκίνης πριν και μετά την 30λεπτη επαφή μεταξύ τους.


Η ανάλυση των ούρων τόσο των ανθρώπων, όσο και των σκύλων, έδειξε ότι η ωκυτοκίνη τους ακολουθούσε παράλληλη πορεία. Όσο ανέβαινε στους ανθρώπους, τόσο αύξανε στους σκύλους και το αντίστροφο. Και όσο αυξανόταν η ωκυτοκίνη στα δύο είδη, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο χρόνος που οι σκύλοι (και ιδίως τα θηλυκά) κοιτούσαν περισσότερο τα αφεντικά τους. Η ωκυτοκίνη αυξανόταν στους σκύλους κατά 130% περίπου, ενώ στα αφεντικά τους κατά 300%, όταν κοιτάζονταν για αρκετή ώρα στα μάτια. 

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η δράση της ωκυτοκίνης μπορεί να υπερβεί τα σύνορα των βιολογικών ειδών, τουλάχιστον μεταξύ ανθρώπων και σκύλων. 


Η ωκυτοκίνη, η οποία παράγεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου και εκκρίνεται από τη υπόφυση, επιτελεί ποικίλους ρόλους στους ανθρώπους και σε άλλα θηλαστικά. Βοηθά στην έναρξη του τοκετού, στη δημιουργία δεσμού ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος στη διάρκεια του θηλασμού, στη μείωση του στρες, στην αρμονική συνεργασία των μελών μιας ομάδας, στην ενίσχυση του αλτρουισμού, στη σεξουαλική διέγερση κ.α.


Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόμοια πειράματα με λύκους δεν έδειξαν ανάλογη επίδραση στην ωκυτοκίνη, ούτε των ανθρώπων ούτε των λύκων, παρόλο που οι τελευταίοι είχαν ανατραφεί από ανθρώπους από τη στιγμή της γέννησής τους.


Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου''Όταν, καθώς μιλάμε, ακουμπάει το χέρι της πάνω στο δικό μου, και πάνω στο άναμμα της συζήτησης με πλησιάζει έτσι που η ουράνια ανάσα της φτάνει στα χείλη μου… νομίζω πως βυθίζομαι σαν να μ’ έχει χτυπήσει κεραυνός. – Και, Βιλέλμ, αυτόν τον ουρανό, αυτήν την εμπιστοσύνη, αν ποτέ τολμήσω να… Με καταλαβαίνεις. Όχι, η καρδιά μου δεν είναι τόσο διεφθαρμένη! Αλλά αδύνατη, πολύ αδύνατη! Και μήπως αυτό δεν είναι διαφθορά";

Ο Βέρθερος είναι νεανικό επιστολογραφικό μυθιστόρημα του Γκαίτε (1749-1832) που, μόλις εκδόθηκε, το 1774, γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, μεταφράστηκε σύντομα σε πολλές γλώσσες και άσκησε μεγάλη επιρροή στη ζωή, τα ήθη και τη μόδα ακόμα της εποχής, αφού υπήρξε ακόμη και κοστούμι σε στυλ Βέρθερου. Έγινε αντικείμενο μίμησης και παρωδίας και έκανε αμέσως διάσημο τον εικοσιπεντάχρονο συγγραφέα του.
Ο Βέρθερος, σύμβολο του κινήματος Sturm und Drang (Θύελλα και Ορμή), προδρόμου του ρομαντισμού, είναι η απόλυτη έκφραση της ευαισθησίας και της αναζήτησης της ελευθερίας του εγώ, μέσα από τη σύγκρουση του ανεξέλεγκτου πάθους και της παραφοράς με τον περίγυρο και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Ezra Pound - The River-Merchant's Wife: A Letter - Read by Jodie Foster
While my hair was still cut straight across my forehead 

I played about the front gate, pulling flowers.

You came by on bamboo stilts, playing horse, 

You walked about my seat, playing with blue plums.

And we went on living in the village of Chokan:

Two small people, without dislike or suspicion.At fourteen I married My Lord you.

I never laughed, being bashful.

Lowering my head, I looked at the wall.

Called to, a thousand times, I never looked back.At fifteen I stopped scowling,

I desired my dust to be mingled with yours

Forever and forever and forever.

Why should I climb the look out?At sixteen you departed,

You went into far Ku-to-yen, by the river of swirling eddies,

And you have been gone five months.

The monkeys make sorrowful noise overhead.You dragged your feet when you went out.

By the gate now, the moss is grown, the different mosses,

Too deep to clear them away!

The leaves fall early this autumn, in wind.

The paired butterflies are already yellow with August

Over the grass in the West garden;

They hurt me. I grow older.

If you are coming down through the narrows of the river Kiang,

Please let me know beforehand,

And I will come out to meet you

As far as Cho-fu-Sa.

By Rihaku


Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ: ΓΡΑΜΜΑ


Τον καιρό που είχα ακόμη τα μαλλιά μου κομμένα ίσια στο μέτωπό μου

έπαιζα κοντά στην αυλόπορτα, τραβώντας λουλούδια.

Περνούσες από δίπλα μου πάνω σε ξυλοπόδαρα από μπαμπού, παίζοντας τ’ άλογο,

ερχόσουν κοντά μου, παίζοντας με γαλάζια δαμάσκηνα.

Κι έτσι ζούσαμε στο χωριό Τσοκάν:

δυο μικροί άνθρωποι, χωρίς αντιπάθεια ή υποψία.Στα δεκατέσσερα παντρεύτηκα τον Κύριό μου εσένα.

Ποτέ δεν γέλαγα, ήμουν ντροπαλή.

Σκύβοντας το κεφάλι μου, κοίταζα τον τοίχο.

Με φώναζαν , χίλιες φορές, ποτέ δεν γύριζα να δω πίσω.Στα δεκαπέντε έπαψα να χαμηλώνω τα μάτια,

Παρακαλούσα η στάχτη μου ν’ ανακατωθεί με τη δικιά σου

για πάντα και για πάντα και για πάντα.

Γιατί να σκαρφαλώσω να κοιτάξω έξω;Στα δεκάξη μίσεψες,

Πήγες στο μακρινό Κου-το-γεν, κοντά στον ποταμό με τις ρουφήχτρες,

και λείπεις τώρα πέντε μήνες.

Οι πίθηκοι θορυβούν θλιμμένα πάνωθε.Έσουρνες τα πόδια σου όταν έφευγες.

Στην εξώπορτα τώρα, τα βρύα μεγάλωσαν, τα διάφορα βρύα,

πολύ βαθιά για να τα ξεριζώσεις!

Τα φύλλα πέφτουν ενωρίς φέτος το φθινόπωρο, με τον αγέρα.

Οι ζευγαρωμένες πεταλούδες είναι κιόλας κίτρινες απ’ τον Αύγουστο

πάνω απ’ τη χλόη στο Δυτικό κήπο·

μου κάνουνε κακό. Μεγαλώνω.

Αν θα κατέβεις απ’ τα στενά του ποταμού Κιανγκ,

παρακαλώ μήνυσέ μου το από τα πριν,

κι εγώ θα βγω να σε ανταμώσω

μέχρι το Τσο-φου-σα

Του Ριχάκου


Μετάφραση : Ηλίας Κυζηράκος


thulebooks.gr

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΟΥΛΗ: JULIUS EVOLA "Τρεις όψεις του εβραϊκού προβλήματος"Στην έκδοση περιέχεται και η μελέτη του Θεόδωρου Μανιάτη "Φασισμός και Εβραίοι"


Η Θούλη με χαρά ανακοινώνει την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του σπουδαίου βιβλίου του Ιουλίου Έβολα "Τρεις όψεις του εβραϊκού προβλήματος". 

Το «Τρεις όψεις του εβραϊκού προβλήματος» πρωτοκυκλοφόρησε το 1936 στην Ιταλία και πραγματεύεται το «εβραϊκό πρόβλημα», αιτία σφοδρών αντιπαραθέσεων στην Ευρώπη τη χρονική εκείνη περίοδο. Ο Έβολα το εξετάζει με τόλμη στην πνευματική, πολιτισμική και κοινωνικο-οικονομική πλευρά του. Κατ' άλλους, η προσέγγισή του είναι ψύχραιμη και ήρεμη, κατ' άλλους ακραία και σκληρή... Παρά τη διάσταση των απόψεων αυτών, είναι βέβαιο ότι ο σπουδαίος Ευρωπαίος διανοητής βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία.

Ο μεταφραστής Θεόδωρος Μανιάτης είναι ο πρώτος που μετέφρασε Έβολα στην Ελλάδα, πριν από τριάντα και πλέον χρόνια. Στην έκδοση αυτή επανέρχεται όχι μόνο με την έξοχη μετάφρασή του αλλά και με έναν πρόλογο πλούσιο σε στοιχεία για την πολυτάραχη ζωή του Ιταλού φιλοσόφου και με μία άκρως ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη μελέτη για τις σχέσεις τού ιταλικού Φασισμού με τους Εβραίους, θέμα που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα...

"Μιναρέδες - Οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη". Ένα βιβλίο για την εξάπλωση του ισλαμισμούΤεκμηριωμένες απαντήσεις στο ζήτημα της εξάπλωσης του ισλαμισμού επιχειρεί να δώσει ο δικαστικός λειτουργός του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων Χρήστος Τσιαχρής μέσα από το βιβλίο του “Μιναρέδες – Οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη” (εκδόσεις Θούλη) που παρουσιάστηκε προχθές βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης.

Το βιβλίο πραγματεύεται ερωτήματα για το εάν το νομικό πλαίσιο παρέχει διέξοδο και λύσεις στο πρόβλημα της ισλαμικής εξάπλωσης και επικράτησής της ή την υποθάλπει, εάν μπορεί να απαγορευτεί η ανέγερση τζαμιών και η κατασκευή μιναρέδων, με βάση ποια κριτήρια και ποιες προϋποθέσεις σε μία εποχή που οι ισλαμιστές διεισδύουν στην Ευρώπη και αποκτούν εξουσία με όπλο τη θρησκευτική ελευθερία που διεκδικούν.


Ένα βιβλίο επίκαιρο όσο ποτέ λόγω της εξάπλωσης του Ισλάμ, της ισλαμικής απειλής για την Ευρώπη και όλο τον δυτικό κόσμο, αλλά και της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που επέτρεψε/ επικύρωσε την ανέγερση τεμένους στην Αθήνα. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε η συγγραφέας και φιλόλογος Βίκυ Κόλλια. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Τσιαχρής το βιβλίο αποτελεί προϊόν εμπεριστατωμένης έρευνας και μελέτης, καθώς ο ίδιος έχει διατελέσει ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου και Θρησκείας του Πανεπιστημίου της Λουκέρνης. Ενα μεγάλο μέρος της μελέτης, έχει ήδη παρουσιαστεί σε συνέδριο που συνδιοργανώθηκε με τα Πανεπιστήμια Λουκέρνης και Λονδίνου, προβαίνοντας σε μία επιστημονική ανάλυση – σύγκριση της στάσης της Ελβετίας στο θέμα της κατασκευής μιναρέδων και της Ελλάδας στο ζήτημα της ανέγερσης τζαμιών και τεμένους. Τα επιστημονικά συμπεράσματα, τα οποία μεταφράστηκαν και παρουσιάζονται στο βιβλίο, είναι «τολμηρά και άκρως ενδιαφέροντα» σύμφωνα με τον ίδιο. Η μελέτη, εκτός από τις πλούσιες πληροφορίες, δίνει επιχειρήματα σε όποιον ενδιαφέρεται να έχει για το συγκεκριμένο ζήτημα, σοβαρές πολιτικές θέσεις και να μην περιορίζεται σε συνθήματα και αφορισμούς.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος για την Ελληνική Γλώσσα.


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοπωλείου μέχρι και το Μ.Σάββατο


Παρασκευή, 03.04.2015,  10:00 – 18:00

Σάββατο, 04.04.2015,  10:00 – 16:00

Κυριακή, 05.04.2015,  12:00 – 15:00

Μ. Δευτέρα, 06.04.2015,  10:00 – 15:00

Μ. Τρίτη, 07.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Τετάρτη, 08.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Πέμπτη, 09.04.2015,  10:00 – 18:00

Μ. Παρασκευή, 10.04.2015,  13:00 – 18:00

Μ. Σάββατο, 11.04.2015, 10:00 – 15:00


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Ιούλιος Έβολα - Εβραίοι και Μαθηματικά
Μια αντισυμβατική μελέτη του κορυφαίου Ιταλού στοχαστή σχετικά με τη ροπή και τη συχνή ενασχόληση των εβραίων με τα μαθηματικά. Ο συγγραφέας αναλύει την ιδιαίτερη προσέγγιση των εβραίων προς τη μαθηματική επιστήμη, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τυχαία, αλλά οι ρίζες της βρίσκονται στην, από τα αρχαία χρόνια, εβραϊκή «θεώρηση της ζωής και του κόσμου».

Επισημαίνει την προσπάθεια επέκτασης μαθηματικών θεωριών στο φιλοσοφικό πεδίο, αποδίδοντάς της συγκεκριμένους σκοπούς, όπως «την επιβεβαίωση του σχετικισμού, της άρνησης κάθε σταθερού σημείου αναφοράς, του χάους των αξιών και των οραμάτων».
Το κείμενο συνοδεύεται από παράρτημα με βιογραφικό των προσώπων που αναφέρονται σ" αυτό, καθώς επίσης και βιογραφικό και εργογραφία του Έβολα. Ο πρόλογος είναι του Achille Ragazzoni από τη ιταλική έκδοση του 1978.