Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ''ΙΣΡΑΗΛ''Δενδρινός, Ανδρέας 

Όλα ανεξαιρέτως τα αναφερόμενα στο κείμενο αυτό γεγονότα πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως αυθεντικά και με ακριβή στοιχεία των πηγών τους. Οι περισσότερες ιστορικές λεπτομέρειες έχουν ληφθεί από την «Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια» που εκδίδεται στις ΗΠΑ και από βιβλία και έργα που εδημοσιεύθησαν και ουδέποτε διαψεύθησθαν. Όταν και όπου αναφέρονται οι «Εβραίοι», δεν εννοούνται οι Εβραίοι το θρήσκευμα, αλλά κατά την καταγωγή, την φυλή ή την πολιτικοθρηκσευτική εθνικότητα, δεδομένου ότι οι εβραίοι είναι, κατά την δική τους ομολογία και Φυλή και θρησκεία συνάμα, αλλά με νομική πρωτοκαθεδρία στην έννοια της Φυλής... Δεν ενέχονται στους άλλους λαούς τις φυλετικές διακρίσεις, αλλά τις εφαρμόζουν με φανατισμό στον εαυτό τους, ακόμη και στην εσωτερική τους διάκριση ως «Σεφαρντίμ» και «Ασκεναζίμ». Και ξεσηκώνουν θύελλες όταν το αμφισβητούμενο πλέον αυτό γεγονός επικυρώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ, με την γνωστή απόφαση του, όπου ο Σιωνισμός χαρακτηρίστηκε Φυλετική Διάκριση και Μίσος.... Και από τις δύο πλευρές βέβαια... Από τον πρόλογο του συγγραφέα...