Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

ΕνημέρωσηΑγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές παραγγελίες σας θα εκτελούνται κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Το βιβλιοπωλείο μας στην οδό Κολοκοτρώνη 11 στο Σύνταγμα θα παραμείνει κλειστό λόγω θερινών διακοπών από 13 έως 31 Αυγούστου 2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το 6976799344.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε όμορφες και απολαυστικές καλοκαιρινές διακοπές.

thulebooks.gr

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ
Το νέο βιβλίο του διακεκριμένου συγγραφέως και ιατρού Παναγιώτη Μαρίνη με τίτλο "Ευρώπη & Ισλάμ" είναι μία μοναδική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτεταμένη μελέτη (750 σελίδων μεγέθους Α4)  με αντικείμενο τον εποικισμό της Ευρώπης από τους Μωαμεθανούς, ο οποίος εξυπηρετεί τον πραγματικό σκοπό του Ισλάμ που είναι η απόλυτη κατάκτηση της Ευρώπης. Το βιβλίο είναι πλήρες στοιχείων και αποδείξεων, ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την πραγματική φύση και τον χαρακτήρα του Ισλάμ, τους στόχους, τη μέχρι σήμερα ιστορία του, αλλά και τη στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι συνδράμουν το Ισλάμ στην επίτευξη των σκοπών του. Όπως αναφέρει ο συγγραφεύς, το βιβλίο  «άρχισε να γράφεται μετά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 των Παρισίων και ετελείωσε την 21ην Ιουνίου 2016… Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της  σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της "Ευρωπαϊκής νόσου", και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ' ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ' ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της. Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τι είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού! Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του, τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τι μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας».

Η οξυδερκής ματιά του συγγραφέως διεισδύει σε κάθε πτυχή του Ισλάμ, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον του αναγνώστη να παραμένει αμείωτο μέχρι και την τελευταία σελίδα. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου, ουδείς μπορεί να έχει άγνοια περί του Ισλάμ και των σκοπών του.Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ''ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ'' ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

 


Μπορείτε να το βρείτε εδώ

thulebooks.gr

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
Με ιδιαίτερη χαρά οι εκδόσεις Θούλη ανακοινώνουν την έκδοση και κυκλοφορία του νέου βιβλίου του διακεκριμένου συγγραφέως και ιατρού Παναγιώτη Μαρίνη με τίτλο: Ευρώπη & Ισλάμ. Πρόκειται για μία μοναδική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτεταμένη μελέτη (750 σελίδων μεγέθους Α4)  με αντικείμενο τον εποικισμό της Ευρώπης από τους Μωαμεθανούς, ο οποίος εξυπηρετεί τον πραγματικό σκοπό του Ισλάμ που είναι η απόλυτη κατάκτηση της Ευρώπης. Το βιβλίο είναι πλήρες στοιχείων και αποδείξεων, ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την πραγματική φύση και τον χαρακτήρα του Ισλάμ, τους στόχους, τη μέχρι σήμερα ιστορία του,  αλλά και τη στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι συνδράμουν το Ισλάμ στην επίτευξη των σκοπών του. Όπως αναφέρει ο συγγραφεύς το βιβλίο  «άρχισε να γράφεται μετά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 των Παρισίων και ετελείωσε την 21ην Ιουνίου 2016… Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της  σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της "Ευρωπαϊκής νόσου", και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ' ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ' ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της. Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τι είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού! Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του, τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τι μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας».
Η οξυδερκής ματιά του συγγραφέως διεισδύει σε κάθε πτυχή του Ισλάμ, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον του αναγνώστη να παραμένει αμείωτο μέχρι και την τελευταία σελίδα.

 Ο Παναγιώτης Μαρίνης δεν χρειάζεται συστάσεις. Στο πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα βιβλία και οι μελέτες «Ελληνική θρησκεία», «Ο Προκατακλυσμιαίος Πολιτισμός», «Έθνος και Πολιτεία», «Επανελλήνισις», «Τα Ψυχικά Φαινόμενα», καθώς επίσης και πολλά άρθρα.

Το βιβλίο θα διατίθεται από το Σάββατο 4 Αυγούστου.


thulebooks.gr

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

ΟΙ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙΚορκόδειλος Κλάδας: Το έπος του νεώτερου ελληνισμού μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης: Ιστορικό μυθιστόρημα

Οι Αντρειωμένοι είναι ένα επικό ιστορικό αφήγημα που αναδεικνύει το μεγαλείο του Μεσαιωνικού Ελληνισμού με τη δράση κυρίως των strattioti της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου. Αυτοί οι Έλληνες μισθοφόροι της Βενετίας, σκληροτράχηλοι πολεμιστές, που ουδέποτε ταυτίστηκαν με τις επιλογές του βενετσιάνου επικυρίαρχου, ήταν ο πολεμικός βραχίονας της Γαληνοτάτης στη σύγκρουσή της με τους Τούρκους κατά τον 15ο και 16ο αιώνα.

Επικό ιστορικό αφήγημα, που καταγράφει «μυθιστορηματικά» το ψυχοράγημα της Βυζαντινής Ανατολής και την αποσπασματική αντίσταση της Δύσης στην τουρκική λαίλαπα. Ο αναγνώστης παρακολουθεί εξελικτικά τα γεγονότα, που προηγήθηκαν της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και κυρίως όσα ηρωικά ακολούθησαν στον Ελλαδικό χώρο. Γνωρίζει για πρώτη φορά σελίδες του νεώτερου εθνικού βίου, που ερμηνεύουν απόλυτα τη στάση του γένους των γραικών απέναντι στον τούρκο και το βενετσιάνο κατακτητή, ενώ συνειδητοποιεί ότι η Εθνεγερσία και εντέλει η εθνική απελευθέρωση ήταν μία μακρά διαδικασία που κράτησε τετρακόσια χρόνια. Ο ήρωας του μυθιστορήματος, ο Κορκόδειλος Κλαδάς, του οποίου η δράση υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα, αντιστάθηκε στη θέληση τόσο των τούρκων, όσο και των βενετσιάνων και πολέμησε καταρχήν στα βουνά της Μάνης για την αυτοδιάθεση της περιοχής.. Στη συνέχεια η δράση του πήρε άλλη μορφή. Ως σύμμαχος του Ρήγα της Νάπολης Φερδινάνδου ύψωσε το φλάμπουρό του στον ιταλικό Υδρούντα, που τον είχαν καταλάβει οι τούρκοι, ενώ οι αγώνες του συνεχίστηκαν στη Β. Ήπειρο, στην Αυλώνα και τη Χιμάρα. Το τέλος του ηρωικό, όπως και η ζωή του ... «για να μας υπενθυμίζει ότι τα έθνη επιβιώνουν μοναχά όταν έχουν οράματα. Και το όραμα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης είναι το μεγαλύτερο ...


Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

ΜίχαελΗ μέρα ξανοίγει, ο ήλιος ξεπροβάλλει. Κατεβάζουμε τα παράθυρα. Έχω την εντύπωση ότι μυρίζει αλάτι. Στέκομαι στο παράθυρο του τραίνου. Η καρδιά μου χτυπά, είναι έτοιμη να σωριαστεί. Όλα μέσα μου βρίσκονται σε αναμονή. Ο Βορράς! «Άλλα πέντε λεπτά!» λέει χαμογελώντας μια κυρία. Εκεί, από μακριά διακρίνεται. Γκριζογάλανη. Άπειρη! Η θάλασσα! «Θάλαττα», θέλω να φωνάξω.  Έτσι χαιρετούσαν οι Έλληνες τη θάλασσα: «Θάλαττα! Θάλαττα!» 
 Στο πλοίο. Τα κύματα πιτσιλούν το πρόσωπο και τα χέρια μου. Πόσο καλό μού κάνει αυτό! Κλυδωνιζόμαστε από τα κύματα. Η στεριά δεν φαίνεται καθόλου το βράδυ. Η ηλιακή σφαίρα βυθίζεται μέσα στο άπειρο. Σε απόσταση, ένα σημείο, μια λωρίδα. Ξηρά! Ο κυβερνήτης κάνει ένα νεύμα: Το νησί! Αισθάνομαι ασφάλεια! Μόνος!  Σε ένα μεγάλο πλοίο, και γύρω η θάλασσα. Το νησί! Γη της ευλογίας!  «Σίγουρα, είμαι φλόγα!»*

    2 Αυγούστου 
 Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θύελλα ξεσπούσε το ξέφρενο τραγούδι της πάνω στα τζάμια.  Τώρα έχει ησυχάσει. Ξημερώνει. Ένα αχνοκόκκινο σύννεφο πλανιέται πάνω από τη θάλασσα. Για λίγο μόνο, μετά βγαίνει ο ήλιος. Περνάω από τους λευκούς αμμόλοφους, από αδιάβατους δρόμους προς τη θάλασσα.  Αυτό το πρωινό προβάλλει με τόση φρεσκάδα! Στο βάθος, τα κύματα χτυπούν την ακτή. Ακούγεται ο μονότονος παφλασμός τους.  Πάνω στους αμμόλοφους μπορεί να δει κανείς πέρα μακριά τη θάλασσα. Παραμονεύει, πανούργα, ορμητική! Έτσι είναι αυτή!                                                              
* ΣτΜ. Flamme bin ich sicherlich. Νίτσε, «Ecce Homo». 
Η φωτογραφία από το Κάστρο Τορώνης στη ΧαλκιδικήΠαρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Κόκκινο Σπουργίτι - Red SparrowΠαραγωγή: Πίτερ Τσέρνιν, Στιβ Ζέιλιαν
Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς
Σενάριο: Τζάστιν Χέιθ
Φωτογραφία: Τζο Βίλεμς
Μοντάζ: Αλαν Εντουαρντ Μπελ
Μουσική: Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ
Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Έτζερτον, Ματίας Σένερτς, Τζέρεμι Άιρονς, Μαίρη –Λουίζ Πάρκερ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ
Διάρκεια: 140 λεπτάΒασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο και πρώτο μέρος της μυθιστορηματικής τριλογίας του πρώην πράκτορα της CIA Τζέισον Μάθιους, το Κόκκινο Σπουργίτι φιλοδοξεί να είναι η αρχή ενός νέου κινηματογραφικού franchise με κεντρική ηρωίδα την επικίνδυνη Ρωσίδα κατάσκοπο Nτομινίκα Εγκόροβα. Η Ντομινίκα, πρίμα μπαλαρίνα στα Μπολσόι αρχικά και μία αφοσιωμένη κόρη, επιφορτισμένη με τη φροντίδα της βαριά άρρωστης μητέρας της, αναγκάζεται μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό να τερματίσει άδοξα την καριέρα της. Αντιμέτωπη με ένα δυσοίωνο και αβέβαιο μέλλον και με τον κίνδυνο μείνει στο δρόμο, υποκύπτει στις πιέσεις του θείου της Βάνια, υψηλά ιστάμενου στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, και αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή, στην οποία θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τα θέλγητρά της και θα ανακαλύψει το ταλέντο που έχει στην αποπλάνηση. Όταν όμως όλα πάνε στραβά, θα αναγκαστεί προκειμένου να επιβιώσει να γίνει η νέα στρατιώτης της σχολής «Σπουργίτι», μίας μυστικής υπηρεσίας που ιδρύθηκε επί εποχής Χρουτσόφ κι εκπαιδεύει ξεχωριστούς νεαρούς και φερέλπιδες κατασκόπους να χρησιμοποιούν το σώμα και το μυαλό τους ως όπλο, για να εξολοθρεύουν τους αντιπάλους της μητέρας Ρωσίας. Αφού υπομείνει τη σαδιστική και διεστραμμένη διαδικασία εκπαίδευσης, η Ντομινίκα θα αναλάβει την πρώτη της επικίνδυνη αποστολή να αποπλανήσει τον πράκτορα της CIA Νειτ Νας και να αποκαλύψει ποιος είναι το ̈καρφί ̈ που δίνει στους αντιπάλους απόρρητα μυστικά της κυβέρνησης. Ποιά είναι όμως τα πραγματικά κίνητρα της Ντομινίκα;

thulebooks.gr

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

1943


Το κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της Αγγλίας. Απελευθέρωση και αποτροπή εμφυλίου πολέμου στη Σάμο – Ικαρία


Τον Σεπτέμβριο 1943 η Ιταλία συνθηκολόγησε και από εχθρά κατέστη συνεμπόλεμος των Συμμάχων, όπως και η Ιταλική μεραρχία που κατείχε τη Σάμο και Ικαρία.

Η ελληνική κυβέρνηση Τσουδερού μετά από μεγάλες προσπάθειες κατόρθωσε να κάμψει τις αγγλικές αντιρρήσεις και να στείλει στη Σάμο τον Ιερό Λόχο μαζί με τον Μανώλη Σοφούλη, τον Αλκιβιάδη Μπουρδάρα και τον Ντέιβιντ Μπάλφουρ, που δεν ήταν άλλος παρά ο πρώην πατήρ Δημήτριος, Ιερέας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ("Η αφελής Ελλάς" Αρμός, 2010).

-Ποια ήταν τα αίτια της αγγλικής αρνήσεως για την ελληνική παρουσία σε ελληνικό έδαφος;

-Μήπως οι υποσχέσεις προς την Τουρκία;

-Μήπως το Κίνημα του Μαρτίου 1943 στις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή, που είχε αποτέλεσμα να πέσει ο θεωρούμενος από τους Άγγλους "ζόρικος" Κανελλόπουλος και να διαλυθούν οι δύο ταξιαρχίες μας;

-Ποιος υποκίνησε το Κίνημα; Μήπως το ΚΚΕ ή μήπως η Αγγλία;

-Ποια ήταν η αντίσταση της Σάμου-Ικαρίας κατά την Κατοχή και ποια η διοικητική οργάνωση κατά την προσωρινή τους απελευθέρωση μέχρι τον Νοέμβριο 1943 που τις κατέλαβαν οι Γερμανοί;

-Πώς απέτρεψαν την εμφύλια σύγκρουση ο μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος και ο αρχηγός του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ/Σάμου Ιπποκράτης Ζαΐμης; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Κεφάλαιο Πρώτο Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ

1. Αναμένοντας τον εχθρό

2. Η Ιταλική Κατοχή

3. Η οργάνωση αντιστάσεως

Κεφάλαιο Δεύτερο Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

4. Η Εθνική Αντίσταση

5. Η νομιμοποίηση της Κυβερνήσεως

6. Το πολιτειακό

7. Ένα "συμπτωματικό γεγονός"

8. Η πονηρά Αλβιών και τα Δωδεκάννησα

9. Ο Επιτήδειος Ουδέτερος

Κεφάλαιο Τρίτο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ

10. Η δημιουργία Στρατού

α. Οι δυσχέρειες

β. "Αργία μήτηρ πάσης κακίας"

γ. Ο Ιερός Λόχος

11. Το Κίνημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1943

α. Ο Κανελλόπουλος στο Λονδίνο

β. Ο Χατζησταυρής, η ΑΣΟ και ο Τσιγάντες

γ. Η κυβέρνηση ανασχηματίζεται

δ. Ο ρόλος της Αγγλίας

ε. Οι έλληνες πολιτικοί και η ευθύνη του Κανελλόπουλου

12. Οι Στάσεις του Ιουλίου 1943

13. Η Ιταλία "συνεμπόλεμος" και μεις σφαζόμαστε

α. "εις την κρίσιν της πεπολιτισμένης ανθρωπότητος"

β. Μια συγκινητική στιγμή

γ. Κι' εμείς σφαζόμαστε

Κεφάλαιο Τέταρτο Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ

14. Το όνειρο του Τσώρτσιλ

15. Η απελευθέρωση της Σάμου και Ικαρίας

α. Τα πρώτα μέτρα

β. Η ελληνική παρουσία

γ. Στην Ικαρία

16. Ο αποκλεισμός των Ελλήνων

α. Άκαρπα διαβήματα

β. Η μετάβαση Νικολαρεΐζη και Σοφούλη

17. Επιτέλους, ο Ιερός Λόχος στη Σάμο

18. Η εκκένωση της Σάμου Ικαρίας

19. Οι ευτυχείς συνέπειες της αποτυχίας

Κεφάλαιο Πέμπτο Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ

Ι. Η Αγγλική περίοδος (9 Σεπτεμβρίου-30 Οκτωβρίου)

20. Οι γενικές αρχές διακυβερνήσεως

21. Η Προσωρινή Κυβερνητική Επιτροπή

22. Αναγνώριση της κυβερνήσεως και του βασιλέως

23. Δικαιοσύνη και δημόσια τάξη

24. Επισιτισμός

25. Στρατός

ΙΙ. Η ελληνική περίοδος (1-21 Νοεμβρίου 1943)

26. ΕΑΜ και Άγγλοι αντίθετοι προς τον Σοφούλη

27. Διοικητική Οργάνωση

28. Επισιτισμός

29. Δικαιοσύνη-Δημόσια Τάξη

30. Στρατιωτική οργάνωση

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

31. Η απελευθέρωση της Σάμου το 1944

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Αναφορά ιταλικών ωμοτήτων

2. Επιστολή Π. Κανελλόπουλου προς Π. Κατσώτα

3. Επιστολή Χρ. Τσιγάντε προς Π. Κανελλόπουλο

4. Επιστολή Εμμ. Σοφούλη προς Π. Κανελλόπουλο

5. Κανονισμός αρμοδιοτήτων Γενικού Διοικητού Σάμου

6. Εισαγωγή Δραχμών Απελευθερώσεως εις Σάμον (πρότασις Αθ. Σμπαρούνη)

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Είδα τους τάφους του Κατύν«Είδα τους τάφους του Κατύν 

    …Διασχίζουμε σιωπηλά το δάσος και πλησιάζουμε κοντά στον λάκκο. 
    Και ξαφνικά, αυτό που μας χτυπάει δυνατά στο πρόσωπο είναι η μυρωδιά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου μας, που είχε ξανακάνει αυτή τη φριχτή επίσκεψη, με είχε προειδοποιήσει. Δεν είναι κανένα κοριτσάκι. Έχει το παράσημο του Ανατολικού Μετώπου, έχει εκστρατεύσει, είναι ένας παλιός μαχητής των αγώνων του εθνικοσοσιαλισμού: 
    ─ Για δύο ημέρες δεν μπορούσα να φάω, μας είπε. 
    Γύρω από αυτόν τον λάκκο, όπου όλοι βάλθηκαν να καπνίζουν για να καλύψουν την απαίσια μυρωδιά, υπάρχουν άντρες που γνώρισαν και τον άλλο πόλεμο και τα πεδία των μαχών αυτού εδώ. Σχεδόν όλοι είναι συγκλονισμένοι. Παρ’ όλ’ αυτά, πρέπει να σκύψουμε, να κοιτάξουμε. Να νιώσουμε.  
    Θα ήθελα να στείλω λίγη από αυτή τη μυρωδιά στους καπνούς των λιβανιών των φιλομπολσεβίκων επισκόπων. 
    Ογκώδης μυρωδιά, μυρωδιά μαύρη και στυφή, μυρωδιά ομαδικού τάφου, που δεν μπορείς να την ξεχάσεις…»  


thulebooks.gr

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Πέρα από τον βορρά, από τους πάγους, από τον θάνατο


Ας δούμε τον εαυτό μας καταπρόσωπο. Είμαστε Υπερβόρειοι - ξέρουμε πολύ καλά πόσο παράμερα ζούμε. "Ούτε στη στεριά ούτε στη θάλασσα θα βρεις τον δρόμο για τους Υπερβόρειους": αυτό το 'ξερε από τότε ο Πίνδαρος για μας. Πέρα από τον βορρά, τους πάγους, τον θάνατο - η ζωή μας, η ευτυχία μας... Ανακαλύψαμε την ευτυχία, ξέρουμε τον δρόμο, βρήκαμε την έξοδο μέσα από το λαβύρινθο χιλιάδων χρόνων. Ποιος άλλος τον βρήκε; Ο σύγχρονος άνθρωπος μήπως; - "Δεν ξέρω ούτε να μπω ούτε να βγω, είμαι ό,τι δεν ξέρει ούτε να μπει ούτε να βγει", κλαίγεται ο σύγχρονος άνθρωπος... Αυτός ο νεωτερισμός ήταν η αρρώστια μας: νωθρή ειρήνη, δειλός συμβιβασμός, ολόκληρη η ενάρετη ακαθαρσία του σύγχρονου Ναι και Όχι.

Καλύτερα να ζούμε στους πάγους, παρά ανάμεσα σε μοντέρνες αρετές και άλλους νοτιάδες!…

Φρειδερίκος Νίτσεthulebooks,gr


Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Επιχείρηση Paperclip


Η μάχη των μυστικών του ΙΙΙ Ράιχ


Στο τελευταίο δίμηνο ενός πόλεμου που ήδη έχει κοστίσει εκατομμύρια ζωές όταν και πάρα το γεγονός ότι οι στρατιώτες των εμπόλεμων δεν έχουν ακόμα αποχαιρετήσει τα όπλα τους, εκατοντάδες Γερμανοί και Αυστριακοί επιστήμονες αρχίζουν να συγκεντρώνονται για να μεταφερθούν στις χώρες των νικητών, στρατολογημένοι με υποσχέσεις παχυλών αμοιβών άνετης και πολυτελούς διαβίωσης, αλλά προσφορές νευραλγικών θέσεων. Στην πραγματικότητα η αθέατη στρατολόγηση συνεχίζεται χωρίς διακοπή και με εντατικούς ρυθμούς έως το 1973, με τα κατάλοιπα των επιπτώσεων της να παραμένουν ορατά και στις ημέρες μας. Η στυγνή αποφασιστικότητα κυρίως των Αμερικανών και των Ρώσων, να αξιοποιήσουν με κάθε μέσον τα ευρήματα της γερμανικής τεχνογνωσίας αιχμής, προκαλεί στην μεταπολεμική περίοδο καταλυτικές εξελίξεις, με συνέπειες απόλυτα ευδιάκριτες ακόμα και στην εποχή μας...

Περιεχόμενα

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΟΡΑΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ανθολογία αρχαίων ελληνικών ύμνωνΑυτός ο τόμος αποτελεί μια ανθολογία αρχαίων ελληνικών ύμνων από την αρχαϊκή ως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Έμφαση δίνεται σε λιγότερο γνωστά στο ελληνικό κοινό κείμενα ύμνων που έχουν σωθεί σε επιγραφές και παπύρους. Επίσης κείμενα από τα λατρευτικά κέντρα των Δελφών, της Δήλου και της Επιδαύρου μας δίνουν μια εικόνα για τη λατρευτική ποίηση που ψάλλονταν στις εκεί ιερές τελετές. Περιλαμβάνονται επίσης παπυρικά αποσπάσματα του Πίνδαρου, επιλεγμένοι ύμνοι από την Ορφική παράδοση και τους ελληνικούς μαγικούς παπύρους. Τέλος δίνεται η σωζόμενη παρασημαντική ορισμένων ύμνων.